Show İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “göstermek” olan show fiili İngilizcenin en sık kullanılan fiillerinden biridir.
Bu derece sık kullanılan bir fiilin kullanımına da haliyle hakim olmanız gerekir.

Show Fiilinin 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise show fiilini ikinci hali ile kullanırız. Show fiilinin ikinci hali “showed” şeklindedir.

Show İkinci Hali ile Kullanımı

Show fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiilerden biri olmasına rağmen, past formunda -ed takısı alır. Fakat neden düzensiz fiil olduğunu fiilin üçüncü hali başlığında anlayabilirsiniz. Show fiilinin ilinci hali “showed” şeklindedir.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz showed halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani show olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani show olarak kullanılır.

Show 2. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • The new article of the author showed the real facts about government.
  (Yazarın yeni makalesi, hükümetin gerçek yüzünü gösterdi.)
 • The patient did not show any sign of the disease, yet his cancer was its last stage.
  (Hasta herhangi bir hastalık belirtisi göstermedi, yine de kanseri artık son evredeydi.
 • Did Maria show the last shape of her drawing to the teacher?
  (Maria çiziminin son halini öğretmene gösterdi mi?)

Show Fiilinin 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci halinden farklı olarak “shown” olan show fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Show Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + shown ya da has + shown şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have shown şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + shown şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + shown şeklindedir.

Show 3. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • She has shown all of her abilities in one hour because she had needed this job badly.
  (Kadın tüm yeteneklerini bir saat içinde gösterdi çünkü bu işe fena halde ihtiyacı vardı.
 • After the reporter warned him, the cameraman hadn’t shown the face of the victim to TV.
  (Muhabir kendisini uyardıktan sonra, kameraman kurbanın yüzünü televizyona göstermedi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar