Sign İkinci ve Üçüncü Hali


Sign 2. hali

Düzenli bir fiildir ve sonuna -ed eki alınarak çekimlenir. Böylece fiilin ikinci halini ‘signed’ olarak kullanırız.

Kelimenin fiil olarak ‘imzalamak’ ve ‘imza atmak’ gibi bir anlamı vardır. ‘Sign’ kelimesini isim olarak da kullanabiliriz, fakar isim anlamı fiil anlamından farklıdır. Kelimeyi isim olarak kullandığımızda ‘işaret’ ya da ‘imza’ gibi anlamları oluyor. Bu nedenle fiil anlamı ile isim anlamını karıştırmamak gerekmektedir.

Sign fiilinin 2. hali ile kullanımı

Her fiilin V2 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiilin de ikinci hali olan ‘signed’ şeklini simple past tense cümleleri içinde kullanabiliriz.

Sign 2. hali ile ilgili örnek cümleler

  • I signed the papers which were on my desk.
  • The man with a grey coat signed the papers carefully.
  • My mother told me not to sign anything they gave me, but I already signed them.
  • The teacher signed the folder which is going to be his student’s homework.
  • I signed all the papers.

Sign 3. hali

Düzenli bir fiil olduğu için fiilin ikinci ve üçüncü hali aynıdır. Bu nedenle fiilin üçüncü hali de ‘signed’ olarak kullanılır.

Sign fiilinin 3. hali ile kullanımı

Her fiilin V3 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiilin de ‘signed’ olan üçüncü halini perfect tense cümleleri içinde kullanılabilir. Fiilin ikinci ve üçüncü halinin hem yazılışları hem de okunuşları aynıdır.

Sign 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • I had signed the papers before my mother told me not to sign.
  • My friend signed my name on the list of their course.
  • They told us to sign at the bottom, but I’ve signed at the top of the paper.
  • My father has signed the documents that I gave him.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar