Sir Winston Churchill Sözleri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Sir Winston Churchill ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Sir Winston Churchill sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

“To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour.”

“Her biri için ömür boyu omuzlarına mecazi olarak dokunulduğunda ve kendilerine özgü ve yeteneklerine uygun çok özel bir şey yapma şansı sundukları özel bir an geliyor. O an onları en iyi saatleri olabilecek hazırlıksız ya da niteliksiz bulursa ne büyük bir trajedi. ”

 

“A lady came up to me one day and said ‘Sir! You are drunk’, to which I replied ‘I am drunk today madam, and tomorrow I shall be sober but you will still be ugly.”

Bir gün bana bir bayan geldi ve ‘Efendim! Sen sarhoşsun ‘diye cevapladım,’ Bugün sarhoşum, yarın ayık olacağım ama yine de çirkin olacaksın. ”

 

“Never, never, never believe any war will be smooth and easy, or that anyone who embarks on the strange voyage can measure the tides and hurricanes he will encounter. The statesman who yields to war fever must realize that once the signal is given, he is no longer the master of policy but the slave of unforeseeable and uncontrollable events. ”

“Asla, asla, hiçbir savaşın pürüzsüz ve kolay olacağına ya da garip yolculuğa çıkan herkesin karşılaşacağı gelgitleri ve kasırgaları ölçebileceğine asla inanmayın. Savaş ateşine neden olan devlet adamı, sinyal verildikten sonra artık politikanın ustası değil, öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen olayların kölesi olduğunu anlamalıdır. ”

 

“There are a terrible lot of lies going around the world, and the worst of it is half of them are true.”

“Dünyada korkunç bir sürü yalan var ve en kötüsü bunların yarısı doğru.”

 

“Where does the family start? It starts with a young man falling in love with a girl – no superior alternative has yet been found.”

“Aile nerede başlıyor? Bu, bir kıza aşık olan genç bir adamla başlar – henüz üstün bir alternatif bulunamadı. ”

 

“We shall draw from the heart of suffering itself the means of inspiration and survival.

“İlham ve hayatta kalma araçlarını acı çekmenin kalbinden çıkaracağız.

 

“Never, give in! Never give in! Never, never, never… In nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions or honor and good sense!”

“Asla pes etme! Asla pes etme! Asla, asla, asla … Büyük ya da küçük, büyük ya da küçük hiçbir şeyde, asla mahkumiyetler ya da onur ve sağduyu dışında vazgeçmeyin! ”

 

“I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me”.”

“Alkolü benden aldığımdan daha fazla alkol aldım”. ”

 

“So long as I am acting from duty and conviction, I am indifferent to taunts and jeers. I think they will probably do me more good than harm.”

“Görev ve mahkumiyetten hareket ettiğim sürece, alay hareketlerine ve jeers’a kayıtsızım. Sanırım beni zarardan daha iyi yapacaklar. ”

 

“Sir, I have the honour to inform you that I do not consider your government has any right to detain me as a prisoner. I have therefore decided to escape from your custody,’ and ending up: ‘I remain, sir, your humble and obedient servant, Winston Churchill.”

“Efendim, hükümetin beni tutsak olarak gözaltına alma hakkına sahip olmadığını düşündüğümü bildirmekten onur duyuyorum. Bu yüzden gözaltınızdan kaçmaya karar verdim ve bitiriyorum: “Ben efendim, mütevazi ve itaatkar hizmetkarınız Winston Churchill’im.”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.