Sit İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “oturmak” olan sit fiili İngilizcenin en sık kullanılan fiillerinden biridir. Bu derece sık kullanılan bir fiilin hem cümle içinde kullanımına hem de farklı zaman formlarındaki kullanım değişikliğine hakim olmanız gerekmekte.

Sit Fiilinin 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise sit fiilini ikinci hali ile kullanırız. Sit fiilinin ikinci hali “sat” şeklindedir.

Sit İkinci Hali ile Kullanımı

Sit fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiillerden biri olduğu için ikinci halinde tamamen değişikliğe uğrar ve “sat” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz sat halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani sit olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani sit olarak kullanılır.

Sit 2. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • I sat to the sofa excitedly, and waited for the big surprise.
  (Heyecanla koltuğa oturdum ve büyük sürprizi bekledim!)
 • Just a few people sat in the right chair before the game.
  (Maçtan önce, sadece birkaç kişi doğru koltuğa oturmuştu.)
 • Did you sit next to the new girl? What kind of a person is she?
  (Yeni kızın yanına mı oturdun? Nasıl biri?)

Sit Fiilinin 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “sat” şeklinde olan sit fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Sit Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + sat ya da has + sat şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have sat şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + sat şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + sat şeklindedir.

Sit 3. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • I’ve sat and taken notes since the meeting had begun.
  (Toplantı başladığından beri oturdum ve notlar aldım.)
 • Don’t complain! You’ve sat on your chair for only 3 minutes!
  (Şikayet edip durma! Sadece 3 dakikadır sandalyende oturuyorsun!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar