Sound İkinci ve Üçüncü Hali


Sound 2. hali

Infinitive hali ‘to sound’ olan bu fiil düzenli bir fiildir ve ikinci hali sonuna -ed eklenerek oluşturulur. Böylece fiilin ikinci hali ‘sounded’ olarak kullanılır.

Sound fiilinin 2. hali ile kullanımı

Her V2 formunu kullanabileceğimiz gibi, bu fiilin de ‘sounded’ olan ikinci halini simple past tense cümlelerinde kullanabiliriz. Kelimenin fiil olarak kullanıldığında ‘kulağa … gelmek’ ve ‘ses çıkarmak’ gibi anlamları vardır. Kelimeyi ‘sound’ olarak isim halinde de kullanabiliriz ve bunu fiil haliyle karıştırmamak gerekir. Kelimenin isim halinin anlamı ise sadece ‘ses’tir.

Sound 2. hali ile ilgili örnek cümleler

  • That sounded like a great plan.
  • Her voice sounded like birds in the air.
  • He came up with the idea which sounded like a bad decision.
  • Your Spanish sounded like a native speaker, where are you from?
  • My father sounded mad when he learned about we broke the TV.

Sound 3. hali

Düzenli bir fiil olduğu için fiilin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Bu nedenle fiilin üçüncü hali de ‘sounded’ olarak kullanılır.

Sound fiilinin 3. hali ile kullanımı

Her V3 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiilin de üçüncü hali olan ‘sounded’ı perfect tense cümleleri içinde kullanabiliriz. Fiilin ikinci ve üçüncü halleri hem yazılış hem de okunuş bakımından aynıdır, aynı şekilde kullanılır.

Sound 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • The idea had sounded like a gook one before it turned out to be bad.
  • She has sounded very tired after she came from trekking on the hill.
  • Before I met him face to face, his voice had sounded like a young man but he doesn’t.
  • The alarm had sounded in the building when the fire came out.
  • Her voice has sounded like she’s very sick today.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar