Speak İkinci ve Üçüncü Hali


Speak Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘konuşmak’ anlamına gelen speak fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Speak fiilinin 2.hali

Speak fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘spoke’tur.

Speak fiilinin 2.hali ile kullanımı

Speak fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Speak fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Three boys came in. I spoke to the boy who seemed to be the oldest.
-Üç çocuk içeri girdi. Ben yaşça en büyük görünen çocukla konuştum.

-Tom spoke very eloquently at Mary’s funeral.
-Tom Mary’nin cenazesinde çok ikna edici biçimde konuştu.

Speak fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan speak fiilinin üçüncü hali ‘spoken’dır.

Speak fiilinin 3.hali ile kullanımı

Speak fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have spoken…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had spoken…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have spoken to…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
What language was spoken in ancient rome?
Antik Roma’da hangi dil konuşuluyordu?

5.Sıfat tamlamalarında;
Spoken language – konuşulan dil

Speak fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-I haven’t spoken to Tom about that yet.
-Henüz onun hakkında Tom’la konuşmadım.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar