Specify İkinci ve Üçüncü Hali


Specify Kullanımı Örnek Cümleler

Specify fiili

Specify fiili belirlemek ve belirtmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bir şeyi detaylıca belirtmek anlamına da gelmektedir.

İsim hali : Specifying, belirleme, belirtme anlamlarında kullanılabilir.

Sıfat hali: Specified, belirlenmiş, belirtilmiş anlamlarında kullanılabilir.

Specify ile ilgili cümleler

  • Can you specify the cause of the traffic accident? (Kazanın sebebini daha detaylandırabilir misin?)
  • Please, specify the color when you decide your order. (Siparişinize karar verdiğiniz, lütfen renk belirleyin)

Specify fiili 2. Hali

Specify fiilinin 2. Hali specified olarak kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olduğu için -ied geçmiş zaman takısını almıştır. Sıfat olarak da kullanılabilmektedir.

Specify fiili 2. Hali ile Örnekler

  • Specified colors are not suitable for our house. (Belirlenmiş renkler evimiz için uygun değil)
  • I specified the cause of the argument to the police officer. (Polis memuruna tartışmanın sebebini belirttim)

Specify fiili 3. Hali

Specify fiilinin 3. Hali specified olarak kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olduğu için ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür.

Specify fiili 3. Hali ile Örnekler

  • If I had specified why I got angry to my friend earlier, We would made up now. (Eğer arkadaşıma neden kızdığımı daha önce belirtseydim, şimdi barışırdık)
  • My mother had specified the food she wanted to the waiter before I came to the restaurant. (Annem, ben restorana gelmeden önce garsona istediği yemeği detaylıca belirtmişti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar