Stay İkinci ve Üçüncü Hali


Stay Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘kalmak ‘ anlamına gelen stay fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Stay fiilinin 2.hali

Stay fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘stayed ‘dir.

Stay fiilinin 2.hali ile kullanımı

Stay fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz.Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Stay fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-She gave me a large room while I stayed at her house.
-Onun evinde kalırken bana büyük bir oda verdi.

-Tom stayed in Boston and continued living with his parents.
-Tom Boston’da kaldı ve ebeveynleriyle yaşamaya devam etti.

Stay fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan stay fiilinin üçüncü hali ‘stayed’dir.

Stay fiilinin 3.hali ile kullanımı

Stay fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have stayed…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had stayed …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have stayed…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was stayed
5.Sıfat tamlamalarında;
A stayed house – kalınmış ev

Stay fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-I couldn’t have stayed even if I’d wanted to.
-Ben istemiş olsam bile kalamazdım.

-I should’ve stayed with Tom.
-Tom’la birlikte kalmalıydım.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.