Steal İkinci ve Üçüncü Hali


Steal Fiili 1. Hali

Steal Fiili Kullanımı

İngilizce’de ‘Steal’ fiili çalmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘steals’; diğer öznelerle ‘steal’ olarak kullanılır.

Steal ile ilgili cümleler

I steal my sister’s pencils. (Ben kız kardeşimin kalemlerini çalarım.)

Some drug addicts steal money from people to buy drugs. (Bazı uyuşturucu bağımlıları uyuşturucu satın alabilmek için insanlardan para çalar. )

 Steal Fiili 2. Hali

Steal fiili ikinci hali ile Kullanımı

‘Steal’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Stole’ kelimesidir.

Steal ikinci hali ile Örnek Cümleler

I stole this hat from my friend Gizem. (Bu şapkayı arkadaşım Gizem’den çaldım.)

The criminals stole Money from the bank. (Suçlular bankadan para çaldılar.)

Steal 3. Hali

Steal üçüncü hali ile Kullanımı

Steal fiilinin 3.hali ‘stolen’ kelimesidir.

Steal 3. hali ile Örnek Cümleler

I would have never stolen her hat if I knew she liked it so much. (Eğer şapkasını bu kadar çok sevdiğini bilseydim hiç çalmazdım.)

My cell phone got stolen on the Street. (Telefonum sokakta çalındı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar