Stress İkinci ve Üçüncü Hali


Stress fiili

Stress fiili vurgulamak, baskı yapmak ya da gerilmek anlamında kullanılmaktadır. Stress isim olarak kullanıldığında gerginlik anlamında da kullanlabilir. Stressed ise sıfat olarak vurgulanmış anlamında kullanılmaktadır.

Stress fiili için örnek cümleler

  • I stress about the big common exam for entrance of universities in Turkey (Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavı için geriliyorum)
  • I feel stress for meeting with my flirt (Flörtümle görüşeceğim için gergin hissediyorum)

Stres fiili ikinci hali

Stress fiilinin ikinci hali düzenli bir fiil olmasından dolayı -ed takısı getirilmiş şekildedir. Stressed, geçmiş zaman kullanılacak cümlelerde kullanılabilir.

Stress fiili ikinci hali ile örnek cümleler

  • I stressed about the big common exam in Turkey but it went well (Türkiye’deki büyük sınav için gerilmiştim ama iyi geçti)
  • You stressed for meeting with him but there was no need for feeling stress. (Onunla buluşacaksın diye gerildin ama gergin hissetmene gerek yoktu)

Stress fiili üçüncü hali

Stress fiilinin üçüncü hali stressed olarak kullanılmaktadır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilin yanında kullanılabilir.

Stress fiili üçüncü hali ile örnek cümleler

  • I had stressed a lot before he came to the café where we met (O bizim buluşacağımız kafeye gelmeden önce çok gerilmiştim)
  • If I had stressed that much while taking the exam, probably I would have been unsuccessful (Eğer sınavdayken o kadar gerilseydim, muhtemelen başarısız olurdum)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar