Study İkinci ve Üçüncü Hali


Study Fiilinin Kullanımı ve Cümle Örnekleri 

Study fiili ‘’çalışmak, (okul)okumak’’ anlamına gelmektedir. Study fiilinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Study Fiili Cümle Örnekleri

You should study if you want to pass your exams and graduate.

(Sınavlarını geçmek ve mezun olmak istiyorsan, çalışmalısın.)

He wants to study literature in one of the greatest university in his country.

(Ülkesinin en büyük üniversitelerinden birinde edebiyat okumak istiyor.)

The scientists studies on a new medicine which is expected to cure cancer.

(Bilim adamları kanseri tedavi etmesi beklenen yeni bir ilaç üzerinde çalışıyorlar.)

Study Fiilinin 2. Hali

Study fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’studied’’ olur. Study fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümleler aşağıdaki gibidir.

Study Fiilinin 2. Hali Cümle Örnekleri

She studied law but she always wanted to be an artist because she loves painting.

(Hukuk okudu ama her zaman sanatçı olmak istedi çünkü resim yapmayı seviyor.)

He studied history and humanities at the university and he went for his military training which was a bad decision for that time.

(Üniversitede tarih ve beşerî bilimler okudu ve o zaman için kötü bir karar olan askeri eğitimine gitti.)

Their relationship will not end under any circumstances as they studied, travelled and worked together.

(İlişkileri, beraber okudukları, seyahat ettikleri ve çalıştıkları hiçbir koşulda sona ermeyecektir.)

Study Fiilinin 3. Hali

Study fiili kurallı bir kelime olduğu için üçüncü hali de ‘’studied’’ olur. Study fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümleler aşağıdaki gibidir.

Study Fiili 3. Hali Cümle Örnekleri

Having studied in one of the most popular university in London, it will be easier for him to find a proper job.

(Londra’nın en popüler üniversitelerinden birinde okuduktan sonra, uygun bir iş bulması daha kolay olacaktır.)

As the science improved, the knowledge about the universe extended and the findings which has been studied before proved to be wrong.

(Bilim geliştikçe, evren hakkındaki bilgi genişledi ve daha önce üzerinde çalışılan bulgular yanlış oldu.)

Julia has studied on a new project which will be a game changer in all aspects of artificial intelligence.

(Julia, yapay zekâ alanının her alanında bir çığır açıcı olacak yeni bir proje üzerinde çalışmaktadır.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar