Subjunctive Mood Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


Yaz Tatilinde İngilizce Öğrenmek

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce the subjunctive mood yani dilek kipi dilek içeren fiillerle kullanılmaktadır. Yazılı resmi dillerde kullanılan dilek kipi konuşma dilinde kullanılmamakta, yerine should kullanılmaktadır.

İstek, emir, rica veya öğüt bildiren isim, sıfat ve fiillerin kullanıldığı özel bir yapı olup İngilizce dilinde sayıları sınırlıdır. Aşağıda dilek kipi için kullanılabilen tüm ifadeleri bulabilir, örnek cümlelerimiz ile konuya ilişkin bir pratik yapabilirsiniz.

Fiil olan subjunctive mood

Advise: Öğüt vermek

Ask: Sormak

Command: Talimat vermek

Demand: Talep etmek

Desire: Arzu etmek

Forbid: Yasaklamak

Insist: Israr etmek

Order: Sipariş vermek

Prefer: Tercih etmek

Propose: Teklif etmek, önermek

Recommend: Tavsiye etmek

Request: İstekte bulunmak, rica etmek

Require: Gerekmek

Rule: Gerekmek

Suggest: Önermek

Urge: Dürtmek, itelemek

Sıfat olan subjunctive mood

Advisable: Uygun

Crucial: Çok önemli

Desirable: Çekici

Essential: Gerekli

Imperative: Zorunlu

Important: Önemli

Necessary: Gerekli

Obligatory: Zorunlu

Recommendable: Önerilebilir

Significant: Önemli

Urgent: Acil

Vital: Hayati

İsim olan subjunctive mood

Advice: Tavsiye

Demand: Talep

Insistence: Israr

Order: Sipariş

Proposal: Öneri

Recommendation: Tavsiye

Subjunctive mood örnek cümleler

The doctor suggested that my mother sleeping well- Doktor anneme iyi uyumasını önerdi

The doctor recommend that we take more exercise- Doktor bizim daha çok egzersiz yapmamızı öneriyor.

Canan demanded that Asu return the calculator she borrowed from her- Canan Asu’dan kendisinden ödünç aldığı hesap makinesini geri getirmesini istedi

Önemli not: Should kullanılmayan dilek kipi cümlelerinde geniş zaman ve olumlu cümlelerde özne he/she/it yani üçüncü tekil şahıs olsa da fiiller –s takısı almaz. Should kullanılan cümlelerde ise üçüncü tekil şahıslarda fiil –s takısı almaktadır.

Should ile subjunctive mood örnek cümleler

The doctor recommends that we should take more exercise- Doktor bizim daha çok egzersiz yapmamızı öneriyor.

The doctor recommends that we should take more exercise- Doktor bizim daha çok egzersiz yapmamızı öneriyor.

Örneklerde görüldüğü gibi should kullanıldığında geniş zamanda üçüncü tekil şahıslarda fiil –s takısı almaktadır.

 

Konuyu pratik yapmak için önerimiz, sizin de kendi örnek cümlelerinizi farklı yerlerde tekrar etmeniz.

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.