Superlatives Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


“Comparative adjectives” yani karşılaştırma sıfatları ile “superlative advectives” yani üstünlük derecesi bildiren sıfatlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara bir başka yazımızda değinmiştik.

Superlatives Ne Demek?

Bu yazımızda superlatives yani üstünlük, süperlik bildiren sıfatlar ne anlama gelir, formülleri nelerdir, sıfatlarda nasıl bir değişim gerektirirler gibi konuları bol bol örnekle anlatacağız.

bodybuilder-weight-training-stress-38630

Tıpkı “süper” kelimesinde olduğu gibi, superlatives bir karşılaştırma belirtiyor ve bir şeyin sayısız bir sürü başka şeye kıyasla ne kadar üstün, ne kadar süper olduğunu anlatırken kullanılıyor. Daha da basite indirgersek, “superlatives” aslında enlerin gramer konusu.

5 Tane Örnek Superlatives Cümle ve Türkçeleri

 • I am the best student in my whole class. (Tüm sınıftaki en iyi öğrenci benim.)
 • My mother cooks the most delicious chocolate cakes. (Annem en güzel çikolatalı kekleri pişiriyor.)
 • My friend runs the fastest among all. (Arkadaşım herkes içinde en hızlı koşuyor.)
 • They are the worst kind of people. (Onlar en kötü türden insanlar.)
 • Listen! Our neighbors next door are the loudest! (Dinle! Komşularımız en gürültücüler!)

Şimdi bir yukarıdaki örneklerde ne yaptık? Bir şeyi – bu nesne olur, kişi olur, hayvan olur hiç fark etmez – diğer her şeyden üstün ilan ettik. Burada dikkat etmemiz gereken nokta tek bir şeyin diğer pek çok şeye karşı ne denli üstün olduğunun anlatılmasıdır. Gelin formülümüze bir göz atalım:

 • İsim (özne durumunda) + fiil + the + üstünlük bildiren sıfat yani superlative sıfatımız + isim (nesne ama obje anlamında nesne değil, cümlenin nesnesi anlamında nesne).
 1. Önce üstün olduğunu anlattığımız şeyi yazıyoruz. En olan neyse direk onu yazıyoruz.
 2. THE yazıyoruz. Bunu mutlaka yazıyoruz, “the” yazmayı unutursak çok büyük bir yazım hatası yapmış oluruz ve bir çuval inciri berbat ederiz, “the” yazmayı unutmayalım.
 3. Hemen sonrasında fiili yazıyoruz. “to be” kalıbı “am, is, are” ya da “was, were” gibi kullanılınca da yüklem yerine geçiyor biliyorsunuz. Onlar da olur o yüzden.
 4. Başta “süper” yani üstün olan şeyi yazmıştık ya, hah işte buraya da o üstün olan şey neye karşı üstünse onu yazıyoruz. Mesela ben sınıftaki en süper öğrenciyim. Sınıftaki öğrencilere kıyasla en süper öğrenciyim. Bu arada bu kısmı yazmasak da olur, ben en süper öğrenciyim diye de bitirebiliriz.

Superlatives İle İlgili Örnek Cümleler

Bunları böyle madde madde yazması kolay tabi, asıl mesele cümle kurmakta. Gelin kolaydan zora doğru sıraladığımız örneklere bir göz atalım:

 • This book is the shortest in the library.
 • Jane’s car is the biggest car here.
 • I am the fastest among my friends.
 • Love is the strongest of all emotions.
 • Your heart-warming smile is the most beautiful smile I have ever seen.
 • The family with 5 children is the happiest.
 • My friend runs the fastest.
 • Steven eats the slowest in his family.
 • Their students study the hardest when it comes to TEOG.
 • An important memory lives the longest in our minds.
 • Japan as a country is the most modern Asian country.
 • The bag I bought the other day was the most expensive bag I have ever bought.

Tuhaf bir şey fark ettiniz mi? Evet, doğru tespit, bir tuhaflık var. Bazı sıfatların hemen sonunda “-est” takısı belirdi ama bazılarında “-est” eklemek yerine sıfatın önüne “most” kelimesi koyduk. Sıfatımıza “-est” takısı mı eklemeliyiz yoksa “most” kelimesi mi koymalıyız nasıl anlayacağız? Cevap basit:

Superlatives Kullanımı

Kısa Sıfatlarda Superlatives Kullanımı

Eğer kullanmak istediğimiz sıfat tek hecede okunuyorsa ya da iki heceli ama sonu “y” ile bitiyorsa “-est” takımızı kullanıyoruz.

 • Old – Oldest
 • Fast – Fastest
 • Quick – Quickest
 • Long – Longest
 • Happy – Happiest ( sonu “y” ile biten ve “y” önünde sessiz harf bulunan kelimelerde durum biraz farklı. Burada “-y” düştü ve “-iest” takısı ekledik)
 • Big – Biggest ( sessiz harf + sesli harf + sessiz harf üçlemesinden oluşan tek heceli kelimelerde son harfi tekrarlıyoruz)
 • Late – Latest (son harfi “e” ile biten kelimelerde sadece “-st” ekliyoruz)

Uzun Sıfatlarda Superlatives Kullanımı

Eğer kullanmak istediğimiz sıfat uzunsa yani okunduğunda iki ya da daha fazla heceli ise (unutmuyoruz ki iki heceli okunsa da sonu “y” ile biten kelimelerde ayrı bir kuralımız var bunu yukarıda açıkladık) sıfatımıza “-est” takısı EKLEMİYORUZ, bunun yerine sıfatın hemen önüne “most” kelimesini koyuyoruz.

 • Modern – The Most Modern (en öne “the” eklemeyi ASLA unutmuyoruz)
 • Expensive – The Most Expensive
 • Interesting – The Most Interesting
 • Complicated – The Most Complicated

Çift Kullanımlı Superlatives Sıfatlar

Nedendir bilinmez bazı sıfatları iki şekilde de kullanabiliyoruz. Yani ister “-er” ekleyelim, ister “more” koyalım artık bize kalmış. Bu arada bu özel kelimelerimiz “comparative”dekilerle aynı.

 • Quietest ya da the most quiet
 • Cleverest ya da the most clever
 • Narrowest ya da the most narrow
 • Simplest ya da the most simple

Superlatives İstisnalar

Bazı sıfatlar ise yukarıdaki iki kurala hiç uymayıp tamamen kendilerine özel bir değişime uğruyorlar. Bu aşağıdaki çok sık kullanılan 4 sıfatı öğrenmeniz yeterli.

 • Good – The Best
 • Bad – The Worst
 • Far – The Farthest ya da The Furthest

NOT: Comparative konusunun aksine, superlative konusunda genellikle sadece üstün olan şey belirtilir ve bu üstünlüğün neye karşı olduğu açıkça ifade edilmez. Yani üstünlük bildirip cümleyi sonlandırabilirsiniz.

Bunun nedeni de bir üstünlük ifade ettiğinizde elbette ki üstünlüğün bahsi geçen kulvarda olduğunun açık olmasıdır. Yani mesela ben en hızlı koşan kişiysem elbette ki yürüyen ve koşmayanlara göre en hızlı koşan kişi olamam. Ben kime göre en hızlı koşuyorum peki? Tabi ki diğer koşan kişilere göre.

Bu anlamdan çıkarılabildiği için özellikle kime göre, neye göre üstünlük sağlandığı söylenmez ve üstünlük bildirildikten sonra cümle sonlandırılır.

 • I am the best!
 • I eat the slowest.
 • She sings the best.
 • Everest is the highest.
 • My dog runs the fastest.

Kuralların fazla görünmesi canınızı sıkmasın, her bir sıfatı ve her bir kullanımı tek tek ezberlemek zorunda değilsiniz. Tabi “the” kuralından bahsetmiyorum, onu her yerde her koşulda sıfatın hemen önüne yazmalısınız. Ama sıfatın sonuna “-iest” mi koysam “-est” mi koysam diye uzun uzun düşünmeyin.

Okul için bir ödev ya da resmi bir makale hazırlıyorsanız, tabi sıfatı düzgün değiştirmelisiniz ve kurallara uymalısınız. Ama derdiniz İngilizce dilini konuşmak ve günlük hayatınızda kullanmaksa kelimeleri cümlenin doğru yerlerine koyup bir de “the” eklediyseniz gerisi çok önemli değil. Siz ana yapıyı bilin yeter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar