Support İkinci ve Üçüncü Hali


Support Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘desteklemek ‘ anlamına gelen support fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Support fiilinin 2.hali

Support fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘supported ‘dır.

Support fiilinin 2.hali ile kullanımı

Support fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Support fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-He made a speech in which he supported my opinion.
-O benim fikrimi destekleyen bir konuşma yaptı.

-His grandfather always supported his ideas.
-Onun dedesi her zaman onu fikirlerini destekledi.

Support fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan support fiilinin üçüncü hali ‘supported’tır.

Support fiilinin 3.hali ile kullanımı

Support fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen dört durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have supported…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had supported…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have supported…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was supported by…

Support fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-They’ve supported us.
-Onlar bizi desteklediler.

-I have supported the transgender freedom struggle for 40 years.
-Kırk yıldır trans bireylerin haklarını savunmaktayım.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar