Suppose İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “sanmak, zannetmek” olan supposed fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Suppose Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise suppose fiilini ikinci hali ile kullanırız. Suppose fiilinin ikinci hali “supposed” şeklindedir.

Suppose İkinci Hali ile Kullanımı

Suppose fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alır. Fakat kelime zaten “e” harfi ile bittiği için ikinci halinde sadece sonuna bir -d takısı eklemiş oluruz. Dolayısıyla kelimemiz “supposed” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil supposed halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani suppose olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani suppose olarak kullanılır.

Suppose İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • I supposed you had been in a kind of depression because you were showing all of the signs.
  (Bir tür depresyonda olduğunu farz etmiştim çünkü bütün belirtileri gösteriyordun.)
 • Did you suppose that he had cheated on you just because he didn’t answer your call?
  (Sırf telefonunu açmadı diye adamın seni aldattığını mı varsaydın?)
 • The woman didn’t suppose that he would be a leader of any country.
  (Kadın onun herhangi bir ülkenin lideri olabileceğini düşünmemişti.)

Suppose Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “supposed” şeklinde olan suppose fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Suppose Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + supposed ya da has + supposed şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have supposed şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + supposed şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + supposed şeklindedir.

Suppose Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I have been supposed to clean my room today but I just feel sick and tired.
  (Bugün odamı temizlemem gerekiyordu fakat çok hasta ve yorgun hissediyorum.)
 • I haven’t supposed that she might be your best friend, so stop yelling at me!
  (Kızın senin en yakın arkadaşın olduğunu düşünememiştim, o yüzden bana bağırmayı kes!)
 • She had supposed that he drove her car by looking at the place of mirrors!
  (Aynaların duruşuna bakarak onun, arabasını kullandığını varsaydı!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar