Survive İkinci ve Üçüncü Hali


Survive İkinci ve Üçüncü Hali

Survive 1. Hali 

Survive fiili ‘’sağ kalmak, hayatta kalmak, kurtulmak’’ anlamına gelmektedir. Survive fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Survive 1. Hali Örnekler 

  • He collected some tools to use and built a shelter in order to survive in case of an apocalypse. 

Kullanmak için bazı araçlar topladı ve bir kıyamet durumunda hayatta kalmak için bir sığınak inşa etti. 

  • She became a contestant  in a contest which aims to teach people how to survive in wild. 

İnsanlara vahşi doğada nasıl hayatta kalacaklarını öğretmeyi amaçlayan bir yarışmada yarışmacı oldu. 

  • If you want to survive these awful days without getting hurt, you need to be calm and strong 

Eğer bu korkunç günlerde incinmeden hayatta kalmak istiyorsanız, sakin ve güçlü olmalısınız. 

Survive 2. Hali 

Survive kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’survived’’ olur. Survive ikinci hali kullanımı ile ilgil örnekler aşağıdaki gibidir.  

Survive 2. Hali Örnekler 

  • It was surprising because the baby survived without eating for 3 days. 

Şaşırtıcıydı çünkü bebek 3 gün boyunca yemeden hayatta kaldı. 

  • He survived cancer because the people around him supported him and they didn’t let him go down 

Kanserden kurtuldu çünkü etrafındaki insanlar onu destekledi ve düşmesine izin vermediler. 

  • Because he survived a badly injury left from an awful car accident, he started to believe in God. 

Kötü bir araba kazasından kalan ağır yaralanmadan kurtulduğundan, Tanrı’ya inanmaya başladı. 

Survive 3. Hali 

Survive kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’survived’’ olur. Survive üçüncü hali kullanımı ile ilgil örnekler aşağıdaki gibidir. 

Survive 3. Hali Örnekler 

  • The government had survived the elections and ruled for 5 more years. 

Hükümet seçimleri atlattı ve 5 yıl daha hüküm sürdü. 

  • She has survived a mental illness and she is more stable and healthy now. 

Akıl hastalığından kurtuldu ve şimdi daha kararlı ve sağlıklı. 

  • The baby was born with a heart problem and she had only survived for 3 hours. 

Bebek bir kalp problemiyle doğdu ve sadece 3 saat hayatta kaldı. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar