Suspect İkinci ve Üçüncü Hali


Suspect Fiili

Suspect fiili şüphelenmek anlamında kullanılmaktadır. İsim hali suspecting ya da suspection olarak ‘şüphelenme, şüphe’ anlamında kullanılabilir. ‘Suspected’ ise şüpheli anlamında kullanılmaktadır. Suspect isim halinde de şüpheli anlamında kullanılabilir.

Suspect fiili için Örnekler

  • I suspect he is saying right. (Onun doğru şeyi söylüyor olmasından şüpheleniyorum)
  • Two policemen followed the suspect. (İki polis, şüpheliyi takip etti)
  • Suspected girls tried to run away from the counry. (Şüphelenilen kızlar ülkeden kaçmaya çalıştı)

Suspect Fiilinin 2. Hali

Suspect fiilinin ikinci hali düzenli bir fiil olmasından dolayı -ed takısı getirilmiş şekildedir. Suspected, geçmiş zaman kullanılacak cümlelerde kullanılabilir.

Suspect fiilinin 2. Hali için örnekler

  • I suspected he is saying the right and I was right. (Onun doğru söylüyor olmasından şüpheliydim ve haklı çıktım)
  • When my husband came to home with a woman scent on him, I suspected he was cheating on me. (Eşim eve üzerinde bir kadın kokusuyla geldiğinde, beni aldatıyor olduğundan şüphelendim)

Suspect Fiilinin 3. Hali

Suspect fiilinin 3. Hali suspected olarak kullanılmaktadır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilin yanında kullanılabilir.

Suspect Fiilinin 3. Hali için örnekler

  • I had suspected that my husband was cheating on me before he admitted it. (Bana itiraf etmesinden önce onun beni aldattığından şüphelenmiştim)
  • My best friend was suspected for this case and I couldn’t support him. (Arkadaşım bu vaka için şüphelenilmişti ve ben onu savunamadım)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar