Take İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “almak” olan take fiili İngilizcenin temel fiillerinden biridir ve collocations da dahil çok fazla birleşik kelimede ve cümlede kullanılır. Bu yüzden kullanımına hakim olmanız, son derece önemlidir.

Take Fiili 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise take fiilini ikinci hali ile kullanırız. Take fiilinin ikinci hali “took” şeklindedir.

Take İkinci Hali ile Kullanımı

Take fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiilerden biri olduğu için ikinci hali tamamen değişir ve took halini alır. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz took halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani take olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan Did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani take olarak kullanılır.

Take İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • I took only a few coats with me, because the weather reports was telling that it would be very hot.
  (Yanıma sadece birkaç ceket aldım çünkü hava durumu havanın çok sıcak olabileceğini söyledi.)
 • Some countries took extra precautions to decrease the effects of Covid-19.
  (Covid-19’un etkilerini azaltmak için bazı ülkeler ekstra önlemler aldılar.)

Take Fiili 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci halinden farklı şeklide “taken” olan take fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Take Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + taken ya da has + taken şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have taken şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + taken şeklinde kullanılır.

Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + taken şeklindedir.

Take Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I have taken note of that part of your speech, sir.
  (Konuşmanızın bu kısmını not aldım efendim.)
 • I have taken your words serious since you have started to work in that company.
  (O şirkette çalışmaya başladığından beri senin sözlerini ciddiye alıyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar