Test İkinci ve Üçüncü Hali


Test İkinci ve Üçüncü Hali

Test 1. HALİ

Test Kullanımı 

İngilizce’de ‘test’  fiili  test etmek, denemek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘Tests’  ; diğer öznelerle ‘Test’ olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t test’  ; diğer öznelerle ‘don’t test’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb test’  ; diğer öznelerle ‘Do sb test’  kullanılır.

Test ile ilgili Cümleler 

They don’t test their products on animals. (Ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmezler.)

Our English teacher tests our knowledge by asking various questions. (İngilizce öğretmenimiz çeşitli soruları sorarak bilgimizi test eder.)

Do you sometimes test your best friends’ trust in you? (Bazen en iyi arkadaşlarının sana olan güvenini test eder misin?)

Test 2. HALİ

Test ikinci hali Kullanımı

‘Test’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Tested’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t test’  ; sorusu ‘Did test’  şeklindedir.

Test 2. hali ile Örnek Cümleler

The school nurse tested students’ hearing yesterday. (Okul hemşiresi, dün öğrencilerin duyuşlarını test etti.)

The teacher didn’t test the students again at the end of the school year. (Öğretmen, öğretim yılının sonunda öğrencileri tekrar test etmedi.)

Test 3. HALİ 

Test üçüncü hali Kullanımı

‘Test’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Tested’dır.

Test 3. hali ile Örnek Cümleler 

My boss have tested my understanding of the material since the last unfortunate presentation. (Patronum son talihsiz sunumdan bu yana materyal hakkındaki anlayışımı test etmekte.)

Alice has tested her private lesson student on all the things she has studied this term. (Alice, özel ders öğrencisini bu dönem çalıştığı tüm konulardan test etti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar