Thank İkinci ve Üçüncü Hali


Thank Fiilinin 2.hali

İnfinitive hali ‘to thank’ olan bu fiilin ikinci halini ‘thanked’ olarak görürüz. Bu fiil düzenli bir fiildir ve sonuna -ed takısı getirilerek oluşturulur.

Thank kelimesinin fiili anlamı ‘teşekkür etmek’ olarak karşımıza çıkar. Birine teşekkür ederken kullanabileceğimiz bir kelimedir. Yalnız ‘thanks to’ olarak kullanılan ve ‘sayesinde’ gibi bir anlama sahip olan bu phrase ile karıştırılmamalıdır. ‘To thank’ bir fiil, ‘thanks to’ ise bağlayıcı bir edattır.

Thank  fiilinin ikinci hali ile kullanımı

Her V2 formunu kullanabildiğimiz Simple Past Tense cümleleri içerisinde kullanabiliriz.

Thank 2. hali ile ilgili örnek cümleler

  • I thanked her for the present.
  • I thanked my mother for helping my homework.
  • My brother didn’t like his gift but still, he thanked me.
  • Martin thanked Sara for her sympathetic behaviors.
  • She thanked me for staying with her.

Thank Fiilinin 3. hali

Düzenli bir fiil olan ‘thank’ V3 formunda da karşımıza ‘thanked’ olarak çıkar. Fiilin ikinci hali ile üçüncü hali aynıdır.

Thank fiilinin 3. hali ile kullanımı

‘To thank’ fiilinin V3 formunu, past participle olarak perfect tenselerin içerisinde kullanabiliriz. Fiilin ikinci ve üçüncü hallerinin hem yazılışları hem de okunuşları ayı şekildedir.

Thank 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • I should have thanked him for the gift, but I couldn’t find him at the party.
  • Sally had thanked me before I gave her a present for her birthday.
  • My brother has thanked me for letting him use my laptop.
  • She should have thanked me for the advice I gave her.
  • I would have thanked my father if he let me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar