Think İkinci ve Üçüncü Hali


'THINK' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Think 1. Hali

Think Fiili Kullanımı 

İngilizce’de ‘think’  fiili düşünmek  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘THINKS’  ; diğer öznelerle ‘THINK’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t think’  ; diğer öznelerle ‘don’t think’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb think’  ; diğer öznelerle ‘Do sb think’ kullanılır.

Think ile ilgili Cümleler 

 • I think it’ll rain soon. (Yakında yağmur yağacağını düşünüyorum.)
 • He thinks that he is a great poet. (O büyük bir şair olduğunu düşünüyor.)
 • They don’t think it is fair. (Onun adil olduğunu düşünmüyorlar.)
 • Susan doesn’t think the exam is easy. (Susan sınavın kolay olduğunu düşünmüyor.)
 • Do you think I’m too old? (Çok yaşlı olduğumu mu düşünüyorsun?)
 • Does he think you made a mistake? (Hata yaptığını mı düşünüyor?)

Think Fiili 2. Hali

Think ikinci hali ile Kullanımı 

‘Think’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Thought’tur.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t think’ ; sorusu ‘Did think’  şeklindedir.

Think 2. hali ile ilgili Cümleler 

 • I thought we had an agreement. (Anlaştığımızı düşünüyordum.)
 • Her mother didn’t think she was  at school. (Annesi onun okulda olduğunu düşünmüyordu.)
 • Did you think a party for him. (Onun için bir parti düşündünüz mü?)

Think Fiili 3. Hali

Think üçüncü hali ile Kullanımı 

‘Think’  fiili düzensiz olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Thought’tur.

Think 3. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

 • I have thought you were right until now. (Şimdiye kadar senin haklı olduğunu düşünmüştüm.)
 • He hasn’t  thought that you were Carl. (Senin Carl olduğunu hiç düşünmemişti.)
 • Have you ever thought that this car is your? (Bu arabanın senin olduğunu hiç düşündün mü?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar