Thomas Jefferson Sözleri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Thomas Jefferson ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Thomas Jefferson sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

“Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define you.”

“Kim olduğunu bilmek ister misin? Sorma. Davranmak! Eylem sizi tanımlayacak ve tanımlayacaktır. ”

 

“I cannot live without books.”

“Kitapsız yaşayamam.”

 

“I predict future happiness for Americans, if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them.”

“Kitapsız yaşayamam.” “Hükümetin halkın emekçilerini onlara bakma bahanesiyle boşa harcamasını önleyebilirlerse, Amerikalılar için gelecekteki mutluluğu tahmin ediyorum.”

 

“Honesty is the first chapter of the book wisdom.”

“Dürüstlük, kitap bilgeliğinin ilk bölümüdür.”

 

“The legitimate powers of government extend to such acts only as are injurious to others. It does me no injury for my neighbor to say there are twenty gods or no god. It neither picks my pocket nor breaks my leg.”

“Hükümetin meşru yetkileri, yalnızca başkalarına zarar veren eylemlere uzanır. Komşumun yirmi tanrı olduğunu ya da tanrı olmadığını söylemem bana zarar vermez. Ne cebimi alıyor ne de bacağımı kırıyor. ”

 

“I sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies, and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is but swindling futurity on a large scale.”

“İçtenlikle bankacılık kuruluşlarının ayakta duran ordulardan daha tehlikeli olduğuna ve fon adı altında gelecek nesiller tarafından ödenecek para harcama prensibinin büyük ölçüde dolandırıcılık olduğuna inanıyorum.”

 

“The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.”

“Hiç bir şey okuyan adam gazetelerden başka bir şey okuyan adamdan daha iyi eğitimlidir.”

 

“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock.”

“Tarz meselelerinde, akıntıyla yüzün, prensip meselelerinde bir kaya gibi durun.”

 

“The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do.”

“Tüm yeteneklerin en değerli olanı, hiçbir zaman iki kelime kullanmamaktır.”

 

“Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

“Biraz geçici güvenlik satın almak için gerekli özgürlükten vazgeçenler, ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ediyorlar.”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.