Threaten İkinci ve Üçüncü Hali


Threaten İkinci ve Üçüncü Hali

Threaten 1. Hali

Threaten fiili ”tehdit etmek” anlamına gelmektedir. Threaten fiilinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Threaten ile ilgili cümleler

  • He never stopped to threaten her even though they were divorced so she sued him and got a restriction order.

Boşandıkları halde onu tehdit etmeyi hiç bırakmadı, bu yüzden ona dava açtı ve bir uzaklaştırma emri aldı.

  • He defended his actions and he told that he had to threaten him because he knew that John was going to steal from him.

Davranışlarını savundu ve John’u ondan çalacağını bildiği için onu tehdit etmesi gerektiğini söyledi.

  • The animals threatens their enemies by different methods like releasing smells, making different noises etc.

Hayvanlar, düşmanlarını koku yaymak, değişik sesler çıkarmak vb. gibi farklı yöntemlerle tehdit eder.

Threaten 2. Hali

Threaten fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ”threatened” olur. Threaten fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Threaten 2. Hali Cümle Örnekleri

  • Iguanas changes their colors when they feel threatened.

İguanalar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde renklerini değiştirir.

  • She left her job because her boss was constantly harassing her and she felt threatened.

İşini bıraktı çünkü patronu onu sürekli taciz ediyordu ve kendini tehdit altında hissediyordu.

  • Josh threatened the cashier with his gun and ordered him to give all the money in the cash register.

Josh, kasiyeri silahıyla tehdit etti ve kasadaki tüm parayı vermesini emretti.

Threaten 3. Hali

Threaten fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ”threatened” olur. Threaten fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

  •  Have you ever feel threatened so much that you wanted to leave?

Hiç ayrılmak istediğin kadar tehdit edildiğini hissettin mi?

  • While she was trying to escape, he had threatened to beat her if she ever tries to leave.

Kaçmaya çalışırken, gitmeye çalışırsa onu dövmekle tehdit etmişti.

  • Her heart was beating so fast because she had been threatened by the group in the street.

Kalbi o kadar hızlı atıyordu çünkü sokakta grup tarafından tehdit ediliyordu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar