İngilizce Tıbbi Personel İsimleri ve Görevleri


Tıbbı personellerin görevlerini ve Personel isimlerinin İngilizce karşılıklarını mı arıyorsunuz? İşte tam da bunun için bu yazımız sizlere yardımcı olacaktır. Canınızı güvenle emanet ettiğimiz birçok sağlık personeli vardır. Bu personellerin her birinin kendine özgü görevleri vardır. Sağlık sektöründe olmadığınızdan çoğu sağlık personelinin tıbbi olarak isimlerinin ne olduğunu bilmiyor olmanız çok normal. Fakat bir seyahat için çıktığınız yurt dışı gezinizde aniden hastalandığınızda, sizlere yardım etmesini isteyeceğiniz kişinin sizin rahatsızlığınızı anlamasını beklemeden, direkt o kişi ile bağlantı kurmanız hayatınızı kurtaracak önemli bir adım olabilir. Örneğin hamilesiniz ve aniden erken doğum sancınız başladı. Bunun için sizlere yardımcı olmasını isteyeceğiniz kişi doktor ile birlikte doğum alanında uzman olan kişi yani Ebe (Midwife) olmalıdır. Bu durumda da hem ebenin tanımını bilmeniz hem de yardım çağrısında bulunmak için ebenin İngilizce karşılığını bilmeniz gerekir. Pekâlâ öğrenmeniz gereken bu tıbbi personeller kimlerdir? Onların görevleri nelerdir? Gelin İngilizce tıbbi personel isimleri ve görevleri konusuna birlikte göz atalım. 

 İngilizce Tıbbi Personel İsimleri

 • Hemşire: Nurse

Kişileri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

 • Doktor: Doctor

Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve denetler.

 • Diş tabibi: Dendist

Diş tabipliği ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır. Bu komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar ve/veya sevk eder.

 • Eczacı: Pharmacist

İlaç hammaddeleri ile ilaç ve ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapar, kalite güvencesini sağlar. İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasını, dağıtımını, depolanmasını ve korunmasını sağlar.

 • Ebe: Midwife

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini yapar. Gebelik tanısını koyar, normal gebe izlemini ve gerekli muayenelerini yapar, riskli durumları erken dönemde belirler, gerekli önlemleri alarak sevk eder.

 • Optisyen: Opticianry

Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlar.

 • Klinik Psikolog: Clinical Psychologist

Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zekâ, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

 • Fizyoterapist: Physiotherapist

Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

 • Odyolog: Audiologist

İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

 • Diyetisyen: Dietician

Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler.

 • Dil ve Konuşma Terapisi: Speech and language therapy

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır.

 • Podolog: Podologist

Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır.

 • Anestezi Teknisyeni/Teknikeri: Narcosis technician

Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.

 • Ameliyathane Teknikeri: Surgical technician

Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.

 • Adli Tıp Teknikeri: Legal medical technician

Otopsi yapılmak üzere gönderilen cesedi, belgelerin uygunluğunu denetleyerek morga kabulünü yapar, kimlik bilgilerini etiketler. Morg içerisinde cesedin naklini sağlar.

Bu yazı da ilginizi çekebilir:

Tıbbi Çeviri

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar