To Be Excercises | İngilizce To Be Kalıpları ve Örnekler


İngilizce İsmin Halleri Nelerdir?

To be fiili İngilizce isim cümlelerinin fiili olup “olmak” anlamındadır. Fiil cümlelerinde bazı tenslerin de yardımcı fiilidir. Am/is/are şeklinde kullanılır. Birinci tekil şahısta I’m, üçüncü tekil şahıslarda he/she/it is, çoğullarda we/you/they are olarak kullanılmaktadır. Past hali ise was/were’dür.

To be ile ilgili olumlu cümleler

I’m a student-Ben bir öğrenciyim

I’m from İzmir-İzmirliyim

You are ill-Hastasın

You are intelligent-Zekisin

He is a doctor-O bir doktor

He is rich-O zengindir

She is a nurse-O bir hemşire

She is from Antalya-O Antalyalıdır

It is a dog-O bir köpek

It is a nice- O güzel

We are players-Bizler oyuncuyuz

They are children-Onlar çocuklar

To be olumsuz cümleler

I’m not a student-Ben bir öğrenci değilim

You are not ill-Hasta değilsin

He is not a doctor-O bir doktor değil

She is not a nurse-O bir hemşire değil

It is not a dog-O bir köpek değil

We are not players-Bizler oyuncu değiliz

They are not children-Onlar çocuk değil

To be soru cümleleri

Are you a student?-Öğrenci misin?

Is he a doctor-O bir doktor mu?

Is It a dog-O bir köpek mi?

Are we players?-Bizler oyuncu muyuz?

Are they children-Onlar çocuklar mı?

To be geçmiş zaman

I was at home-Evdeydim

You were ill-Hastaydın

He was ready-O hazırdı

We were childern-Çocuktuk

They were good-iyilerdi

To be kısaltmalar

I’m

He’s

She’s

It’s

We’re

You’re

They’re

To be ile ilgili temel bir test yapalım mı?

She…. a houswife

  1. A)    Has  B) was  C) Is  D) are

Cevap: C

My friend and I…… students

  1. A)    Were  B) have  C) Is  D) are

Cevap: D

Canan … a doctor at hosptial

  1. A)    Are  B) Is  C) have  D) has

Cevap: B

…. this pencil on the table?

  1. A)    Has  B) are  C) Is  D) Am

Cevap C

…. you ill?

  1. A)    Have  B) are  C) Is  D) Do

Cevap B

Our school…. closed

  1. A)    Are  B) Is  C) Has  D) but

Cevap: B

 

Örneklerden de anlaşıldığı gibi önemli olan özneye göre be fiilinin kullanımıdır.

Son Yazılar