Understand İkinci ve Üçüncü Hali


Understand Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘anlamak’ anlamına gelen understand fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Understand fiilinin 2.hali

Understand fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘understood’tur.

Understand fiilinin 2.hali ile kullanımı

Understand fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Understand fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Tom said he understood how you were feeling.
-Tom senin nasıl hissettiğini anladığını söyledi.

-I thought you understood.
-Anladığını sanıyordum.

Understand fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan understand fiilinin üçüncü hali ‘understood ‘tur.

Understand fiilinin 3.hali ile kullanımı

Understand fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have understood…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had understood…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have understood…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was understood…
5.Sıfat tamlamalarında;
The understood meaning – anlaşılan anlam

Understand fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-This must always be here; this is the place for it. Have you understood it?
-Bu her zaman burada olmalı; Bunun yeri budur. Anladın mı?

-Have you understood this joke?
-Bu fıkrayı anladın mı?

-Even having understood, it is a difficult theory to explain.
-Anlamış olsan bile, bu açıklaması zor bir teori.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.