Undertake İkinci ve Üçüncü Hali


Undertake İkinci ve Üçüncü Hali

Undertake 1. Hali

Undertake ”yüklenmek, girişmek, üstlenmek” anlamlarına gelmektedir. Örnekler aşağıdaki gibidir.

Undertake 1. Hali Örnekler

  • I undertake all the jobs that they give me with pleasure. 

Onların bana verdikleri işleri zevkle üstlenirim.

  • He has to undertake his father’s business. He is too accustomed to this standard of living. 

Babasının işini üstlenmek zorunda. Bu yaşam standardına çok alışkın.

  • They never undertake such a project with this little information. 

Onlar bu küçük bilgilerle bu tür bir projeyi asla üstlenemezler.

Undertake 2. Hali

Undertake kurallı bir fiil değildir ve ikinci hali ”undertook” olur. Örnekler aşağıdaki gibidir.

Undertake 2. Hali Örnekleri

  • She undertook the responsibility with courage and she can not give up now. 

Sorumluluğu cesaretle üstlendi ve şimdi vazgeçemiyor.

  • It is just a cat. How can you say that she undertook the invasion plan? 

Sorumluluğu cesaretle üstlendi ve şimdi vazgeçemiyor.

  • I undertook the task he mentions. It was 20 years ago but it never leaves me. 

Bahsettiği görevi ben üstlenmiştim. Yirmi yıl önceydi fakat beni asla bırakmıyor.

Undertake 3. Hali

Undertake kurallı bir fiil değildir ve üçüncü hali ”undertaken” olur. Örnekler aşağıdaki gibidir.

Undertake 3. Hali Örnekleri

  • They have undertaken the mess you have created but this does not mean that you can hang around. 

Yarattığın bu karışıklığı onlar üstlendiler fakat bu senin etrafta takılabileceğin anlamına gelmez.

  • The teachers have undertaken your will. The exams will be tests. 

Öğretmenler talebinizi üstlendiler. Sınavlar, test olacak.

  • Have you just undertaken the planning of our vacation? This is unbelievable. 

Tatilimizi planlamayı mı üstlendin? Bu inanılmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar