Use İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “kullanmak” olan use fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Use Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise use fiilini ikinci hali ile kullanırız. Use fiilinin ikinci hali “used” şeklindedir.

Use İkinci Hali ile Kullanımı

Use fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Fakat use zaten e ile biten bir kelime olduğu için yalnızca -d takısı alarak ikinci şekline dönüşür. Dolayısıyla kelimemiz “used” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil used halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani use olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani use olarak kullanılır.

Use İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I used your mobile phone when you were at the bathroom. I am sorry, it was an emergency.
  • Did you use the computer I had given to you?
  • She didn’t use any slide show in the meeting.

Use Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “used” şeklindedir. Used şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Use Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + used ya da has + used şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + used şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + used şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + used şeklindedir.

Use Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • Have you used any Apple branded product so far?
  • I have never used glasses before. I don’t know if I would have trouble with it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar