V ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

V ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını aşağıda sıraladık. 1000 adet en çok kullanılan v harfi ile başlayan İngilizce kelime listesi;

 • vac:izin, tatil
 • vacancies:açık kontenjan, açıklık, akılsızlık, bön bön bakış, boş oda, boş yer, boşluk, dalgınlık, işsizlik, tembellik
 • vacancy:açık kontenjan, açıklık, akılsızlık, bön bön bakış, boş oda, boş yer, boşluk, dalgınlık, işsizlik, tembellik
 • vacant:açık, akılsız, bön, boş, dalgın, ifadesiz, sahipsiz, terkedilmiş, varissiz
 • vacantly:bön bön, boş boş, dalgın dalgın
 • vacate:ayrılmak, boşaltmak, feshetmek, iptal etmek, istifa etmek, tahliye etmek, terketmek
 • vacated:ayrılmak, boşaltmak, feshetmek, iptal etmek, istifa etmek, tahliye etmek, terketmek
 • vacation:boşaltma, izin, tahliye, tatil, tatil geçirmek, tatil yapmak
 • vacationist:tatilci, turist
 • vaccinal:aşı, aşı ile ilgili, aşılama
 • vaccinate:aşı yapmak, aşılamak
 • vaccinated:aşı yapmak, aşılamak
 • vaccination:aşı, aşı yapma, aşılama
 • :aşı, aşı yapma, aşılama
 • vaccinator:aşıcı, şırınga
 • vaccine:aşı, aşı maddesi, aşıya ait, inek çiçek hastalığı ile ilgili
 • vaccines:aşı, aşı maddesi
 • vaccinia:inek çiçek hastalığı
 • vacillate:bocalamak, kararsız olmak, tereddüd etmek
 • vacillating:bocalayan, kararsız, sallanan, sendeleyen, tereddüd eden
 • vacillation:bocalama, kararsızlık, sallanma, sendeleme, tereddüd
 • vacuity:anlamsızlık, boş boş bakış, boşluk, dalgınlık, saçmalık
 • vacuous:amaçsız, anlamsız, boş, dalgın, ifadesiz
 • vacuum:boşluk, emme, vakum, vakumlu
 • vademecum:her zaman taşınan faydalı şey, kitapçık, rehber kitap
 • vagabondage:aylaklık, serseriler, serserilik
 • vagabondism:aylaklık, serserilik
 • vagabonds:berduş, çapkın, daldan dala konmak, derbeder, hovarda, serseri, serserilik yapmak
 • vagaries:aşırılık, kaprisli davranış
 • vagary:aşırılık, çılgınlık, delilik, kapris, yelteklik
 • vagina:dölyolu, kılıf, vajina
 • vagrancy:avarelik, serseriler, serserilik
 • vagrant:avare, aylak, başıboş, derbeder, derbeder kimse, göçebe, serseri
 • vagrants:aylak, derbeder kimse, serseri
 • vague:anlaşılmaz, belirsiz, dalgın, hayal meyal, kararsız, müphem
 • vaguely:belirsiz bir şekilde, belli belirsiz
 • vagueness:belirsizlik
 • vaguest:anlaşılmaz, belirsiz, dalgın, hayal meyal, kararsız, müphem
 • vail:bahşiş, şapka çıkarmak, saygıyla eğilmek
 • vain:abes, anlamsız, beyhude, boş, faydasız, gururlu, kendini beğenmiş, kibirli, nafile
 • vainglorious:gururlu, mağrur, övünen
 • vainglory:boş gurur
 • vainly:boşuna, kibirle
 • vainness:boşunalık, gurur, kibir
 • valance:karyola eteği, kısa perde, yatak fırfırı
 • vale:dere, diyar, elveda, vadi
 • vale!:elveda!
 • valediction:veda, veda konuşması
 • valedictorian:mezuniyet töreni konuşmacısı, veda konuşmacısı
 • valedictory:veda, veda konuşması
 • valence:bağdeğer, birleşme değeri, değerlik
 • valency:bağdeğer, birleşme değeri, değerlik
 • valent:değerli
 • valentine:sevgililer günü hediyesi, sevgililer günü kartı
 • valentines:sevgililer günü hediyesi, sevgililer günü kartı
 • valerian:kediotu
 • valet:uşak, uşaklık yapmak
 • valetudinarian:hasta, hastalık hastası, hastalıklı, hastalıklı kimse, iyileşme dönemindeki
 • valetudinarianism:hastalık hastası olma, hastalıklı olma
 • valetudinary:hasta, hastalık hastası, hastalıklı, nekâhet döneminde olan
 • valiant:cesur, yiğit, yürekli
 • valiantly:cesurca, yiğitçe
 • valiantness:cesaret, yiğitlik
 • valid:geçer, geçerli, mantıklı, sağlam, yasal, yerinde, yürürlükte
 • validate:geçerli yapmak, onaylamak, yasallaştırmak
 • validated:geçerli yapmak, onaylamak, yasallaştırmak
 • validating:geçerli yapmak, onaylamak, yasallaştırmak
 • validation:onaylama, tasdik
 • validity:doğruluk, geçerlik, geçerlilik, sağlamlık, yasallık
 • valise:bavul, valiz
 • valley:çatı oluğu, dalgalar arasındaki çukur, dere, vadi
 • valor:cesaret, kahramanlık, yiğitlik, yüreklilik
 • valorization:değerlendirme, fiyat saptama, valorizasyon
 • valorize:fiyatını saptamak
 • valorous:cesur, yiğit, yürekli
 • valour:cesaret, kahramanlık, yiğitlik, yüreklilik
 • valuable:değerli, faydalı, kıymetli
 • valuables:değerli eşyalar, mücevherler
 • valuation:değer, değer biçme, değerleme, değerlendirme
 • valuator:bilirkişi, değer biçen kimse, değerlemeci
 • value:değer, değer biçmek, değer vermek, değerini bilmek, gerçek anlam, keşide etmek, kıymet, önem, önem vermek, paha biçmek, ton
 • valued:değerli, kıymetli, saygın
 • valueless:değersiz, kıymetsiz
 • valuer:bilirkişi, değer biçen kimse, değerleyici
 • values:değer, değer biçmek, değer vermek, değerini bilmek, gerçek anlam, keşide etmek, kıymet, önem, önem vermek, paha biçmek, ton
 • valuing:değer biçmek, değer vermek, değerini bilmek, keşide etmek, önem vermek, paha biçmek
 • valve:çenet, kapakçık, kapı kanadı, radyo lambası, ses düzenleme düğmesi, supap, valf, ventil
 • valvule:kapakçık
 • vamoose:çekip gitmek, defetmek, defolmak
 • vamose:çekip gitmek, defetmek, defolmak
 • vamp:basit ve notasız eşlik, baştan çıkartmak, doğaçlamadan çalmak, müziğe eşlik etmek, saya, şuh kadın, vamp kadın, yama, yeniden ortaya çıkarma
 • vampire:vampir
 • vampires:vampir
 • van:elebaşı, harman savurma makinesi, kamyonet, kanat, karavan, keşif kolu, minibüs, öncü, yük vagonu
 • vanadium:vanadyum
 • vandal:barbar, sanat eserlerini yıkan, sanat eserlerini yıkan kimse
 • vandalic:barbar, sanat eserlerini yıkan
 • vandalise:barbarlık etmek, kırıp dökmek, yakıp yıkmak
 • vandalism:barbarlık, sanat eserlerini yıkma, vandalizm, yıkıcılık
 • vandalize:barbarlık etmek, kırıp dökmek, yakıp yıkmak
 • vandalizing:barbarlık etmek, kırıp dökmek, yakıp yıkmak
 • vandyke:vandyke tipi
 • vane:kanatçık, pervane kanadı, rüzgâr gülü, tüyün yumuşak kısmı, yeldeğirmeni kanadı, yelkovan
 • vanguard:elebaşı, keşif kolu, öncü
 • vanilla:vanilya
 • vanish:gözden kaybolmak, kayıplara karışmak, sıfırlanmak, tarihe karışmak, yok olmak
 • vanished:gözden kaybolmak, kayıplara karışmak, sıfırlanmak, tarihe karışmak, yok olmak
 • vanishing:gözden kaybolmak, kayıplara karışmak, sıfırlanmak, tarihe karışmak, yok olmak
 • vanity:boşunalık, değersizlik, gösteriş, gurur, hava, kibir, kurum, makyaj masası
 • vanquish:hakkından gelmek, kırmak, yenmek
 • vanquished:hakkından gelmek, kırmak, yenmek
 • vanquisher:galip
 • vanquishing:hakkından gelmek, kırmak, yenmek
 • vantage:avantaj
 • vapid:lezzetsiz, sıkıcı, sönük, tatsız, yavan
 • vapidity:sıkıcılık, sönüklük, tatsızlık
 • vapidness:sıkıcılık, sönüklük, tatsızlık
 • vapor:böbürlenmek, buğu, buhar, buhar çıkarmak, buharlaşmak, kuruntu, övünmek
 • vaporing:böbürlenmek, buhar çıkarmak, buharlaşmak, övünmek
 • vaporings:böbürlenme, boş lâf
 • vaporization:buharlaşma, buharlaştırma
 • vaporize:buharlaşmak, buharlaştırmak, püskürtmek
 • vaporized:buharlaşmak, buharlaştırmak, püskürtmek
 • vaporizer:püskürgeç, vaporizatör
 • vaporous:buğulu, buharlı, hayalperest, ince, kuruntulu
 • vapors:karasevda, melankoli
 • vapour:böbürlenmek, buğu, buhar, buhar çıkarmak, buharlaşmak, kuruntu, övünmek
 • vapouring:böbürlenmek, buhar çıkarmak, buharlaşmak, övünmek
 • vapourings:böbürlenme, boş lâf
 • vapours:karasevda, melankoli
 • varan:etobur kertenkele, varan
 • variability:değişkenlik, döneklik, kararsızlık
 • variable:çelişki, değişen, değişen şey, değişken, değişkenlik, dönek, fikir ayrılığı, kararsız, tutarsızlık, uyuşmazlık
 • variables:çelişki, değişen şey, değişken, değişkenlik, fikir ayrılığı, tutarsızlık, uyuşmazlık
 • variance:ayrılı, değişiklik, varyans
 • variances:ayrılı, değişiklik, varyans
 • variant:başka biçim, değişik, değişken, farklı, varyant
 • variants:başka biçim, varyant
 • variation:çeşitleme, çeşitlilik, değişim, değişme derecesi, fark, manyetik sapma, varyasyon
 • variations:çeşitleme, çeşitlilik, değişim, değişme derecesi, fark, manyetik sapma, varyasyon
 • varicella:suçiçeği
 • varicolored:rengârenk, renk renk
 • varicoloured:rengârenk, renk renk
 • varicose:varisli
 • varicosity:varis
 • varied:çeşitli, değişik, farklı, türlü
 • variegate:rengârenk yapmak, renklendirmek
 • variegated:değişik, rengârenk, renk renk, türlü
 • variegation:çeşitlilik, çok renklilik, değişiklik
 • variety:çeşit, çeşitlilik, cins, değişiklik, farklılık, tür, varyete
 • variform:çok şekilli, değişik şekilleri olan
 • variola:çiçek hastalığı
 • various:birçok, çeşit çeşit, çeşitli, türlü
 • varix:varis
 • varlet:çapkın, herif, uşak
 • varmint:hergele, itoğluit, serseri, zararlı böcek
 • varnish:cila, cilalamak, dış görünüş, emaye, sırlamak, vernik, verniklemek, yapmacık kibarlık
 • varnished:cilalamak, sırlamak, verniklemek
 • varnishing:cilalamak, sırlamak, verniklemek
 • varsity:üniversite, üniversite takımı
 • vary:başkalaşmak, çeşitlemek, değişime uğramak, değişmek, değiştirmek, farklı olmak
 • varying:başkalaşmak, çeşitlemek, değişime uğramak, değişmek, değiştirmek, farklı olmak
 • vascular:damar, damar ile ilgili
 • vase:vazo
 • vaseline:vazelin
 • vassal:derbeyine bağlı kimse, hizmetli, köle gibi, kul, uyruk, vasal
 • vassalage:derebeylik sistemi, kulluk, tımar, vasallar, vasallık, zeamet
 • vast:büyük boşluk, çok, çok büyük, dünya kadar, geniş, uçsuz bucaksız
 • vastly:çok
 • vastness:büyüklük, çokluk, genişlik
 • vat:fıçı, fıçılamak, fıçıya koymak, tekne, tekneye koymak, varil
 • vatic:kehanet kabilinden
 • vatican:vatikan
 • vaticinate:kehanette bulunmak
 • vaticination:kehanet
 • vatted:fıçılanmış
 • vaudeville:taşlamalı güldürü, vodvil
 • vault:atlama, atlamak, engel atlamak, kasa dairesi, kubbe, mahzen, mezar, sıçrama, sıçramak, sırıkla atlamak, tonoz, üzerinden atlamak, yüksek atlama
 • vaulted:kubbeli, tonozlu
 • vaulter:atlayan, sıçrayan
 • vaulting:atlama, kemer, kemerli yapı, kubbe, sıçrama
 • vaunt:övmek, övünme, övünmek
 • vaunted:övmek, övünmek
 • vaunter:övünen kimse, övüngen kimse
 • vaunting:övünen, övüngen
 • vauntingly:övünerek
 • vavasour:tımar
 • veal:dana eti
 • vector:portör, rotasına sokmak, taşıyıcı, vektör
 • vee:v şeklinde
 • veer:döndürme, döndürmek, dönme, dönmek, saptırmak, yön değiştirme, yön değiştirmek
 • veering:döndürmek, dönmek, saptırmak, yön değiştirmek
 • vegetable:bitki, bitkisel, bitkisel hayattaki kimse, ot, sebze
 • vegetables:sebze, zerzevat
 • vegetal:bitkisel, nebati
 • vegetarian:sebzelerde yaşayan, vejetaryen, vejetaryen kimse
 • vegetarianism:et yemezlik, vejetaryenlik
 • vegetarians:vejetaryen kimse
 • vegetate:bitmek, büyümek, ot gibi yaşamak
 • vegetation:bitki örtüsü, bitkiler, ot gibi yaşama, tümör, ur
 • vegetative:bitki gibi, bitkisel, bitkisel hayatta olan, istem dışı çalışan
 • vegetatively:istem dışı olarak, ot gibi
 • vehemence:ateşlilik, coşkunluk, sertlik, şiddet
 • vehement:ateşli, coşkulu, hararetli, öfkeli, sert, şiddetli
 • vehicle:araç, taşıt, taşıyıcı, vasıta
 • vehicles:araç, taşıt, taşıyıcı, vasıta
 • vehicular:araç, taşıtlarla ilgili, vasıta olan
 • veil:bahane, başörtüsü, duvak, gizlemek, maske, maskelemek, örtü, peçe, peçe ile örtmek, peçe takmak, perde, rahibe başlığı, yaşmak
 • veiled:kısık, örtülü, peçeli, yaşmaklı
 • veiling:donukluk, gizlenme, peçe kumaşı, peçelenme
 • veils:bahane, başörtüsü, duvak, gizlemek, maske, maskelemek, örtü, peçe, peçe ile örtmek, peçe takmak, perde, rahibe başlığı, yaşmak
 • vein:damar, huy, maden damarı, mizaç, ruhsal durum, toplardamar
 • veined:damarlı, ebruli
 • velar:damaksıl, yumuşak damakla ilgili
 • veld:bozkır
 • veldt:bozkır
 • velleity:hafif istek, küçük heves
 • vellum:parşömen, parşömen kâğıdı, tirşe
 • velocipede:bisiklet, üç tekerlekli bisiklet
 • velocity:hız, sürat
 • velour:velur, velur şapka, yünlü kadife
 • velours:velur, yünlü kadife
 • velum:cenin zarı, yumuşak damak, zar
 • velvet:kadife, kadife gibi, yumuşak
 • velveteen:pamuklu kadife
 • velvety:kadife gibi, yumuşacık
 • venal:rüşvet alan, yiyici
 • venality:rüşvet alma, yiyicilik
 • venation:yaprakta damar düzeni
 • vend:işportacılık yapmak, satıcılık yapmak, satmak
 • vendee:alıcı
 • vender:işportacı, satıcı, satış makinesi
 • vendetta:kan davası
 • vendible:satılabilir
 • vending:işportacılık yapmak, satıcılık yapmak, satmak
 • vendor:satıcı, satış makinesi
 • vendors:satıcı, satış makinesi
 • veneer:cila, cilalamak, döşemek, gösteriş, kaplama tahtası, kaplamak, örtbas etmek, sırlamak, yaldız, yaldızlamak
 • veneered:cilalamak, döşemek, kaplamak, örtbas etmek, sırlamak, yaldızlamak
 • veneering:cila, gösteriş, kaplama, kaplama kerestesi, kaplamacılık, yapmacık tavır
 • veneers:cila, cilalamak, döşemek, gösteriş, kaplama tahtası, kaplamak, örtbas etmek, sırlamak, yaldız, yaldızlamak
 • venerability:saygıdeğerlik, saygınlık
 • venerable:kutsal, mübarek, muhterem, saygıdeğer
 • venerate:hürmet etmek, saygı göstermek, tapmak
 • venerated:hürmet etmek, saygı göstermek, tapmak
 • venerating:hürmet etmek, saygı göstermek, tapmak
 • veneration:hürmet, saygı, yüceltme
 • venerator:hürmet eden kimse, tapan kimse
 • venereal:cinsel ilişki ile bulaşan, cinsel ilişki ile ilgili, zührevi
 • venetian:venedik, venedikli
 • venezuelan:venezuela, venezuelalı
 • vengaence:intikam, öç, öç alma
 • vengeance:intikam, öç, öç alma
 • vengeful:hınçlı, intikamcı, kinci
 • venial:affedilir, bağışlanır
 • venison:av eti, geyik eti
 • venom:akrep zehiri, düşmanlık, kin, yılan zehiri, zehir
 • venomous:haince, kin dolu, zehirli
 • venomousness:garez, kin, zehirlilik
 • venose:damarlı, kirli, toplardamara ait
 • venous:damarlı, kirli, toplardamara ait
 • vent:açığa vurmak, ağız, belli etmek, burun deliği, çıkarmak, delik, delik açmak, hava almaya çıkmak, hava deliği, havalandırmak, kaçacak delik, kıç, yanardağ ağzı, yarık, yırtmaç
 • ventage:ağız, delik, kaçacak delik
 • venter:ana rahmi, karın
 • venthole:delik, hava deliği, havalandırma deliği
 • ventilate:açığa vurmak, açıkça tartışmak, belirtmek, havalandırmak, oksijen vermek
 • ventilating:havalandırma
 • ventilation:açığa vurma, açıkça tartışma, belirtme, havalandırma, havalanma
 • ventilator:vantilatör
 • ventilators:vantilatör
 • venting:açığa vurmak, belli etmek, çıkarmak, delik açmak, hava almaya çıkmak, havalandırmak
 • ventral:karın, karna ait
 • ventricle:karıncık, organ boşluğu
 • ventricular:karıncık ile ilgili
 • ventriloquism:karnından konuşma, vantrilokluk
 • ventriloquist:karnından konuşan kimse, vantrilok
 • ventriloquy:karnından konuşma
 • venture:cesaret etmek, cüret, cüret etmek, girişim, göze almak, risk, riske atılan şey, riske atmak, şans işi, tehlikeli girişim, tehlikeye atmak, teşebbüs
 • ventured:cesaret etmek, cüret etmek, göze almak, riske atmak, tehlikeye atmak
 • ventures:cesaret etmek, cüret, cüret etmek, girişim, göze almak, risk, riske atılan şey, riske atmak, şans işi, tehlikeli girişim, tehlikeye atmak, teşebbüs
 • venturesome:atılgan, cesur, gözüpek, maceraperest, riskli, tehlikeli
 • venturesomeness:atılganlık, gözüpeklik
 • venturous:atak, cesur, gözüpek
 • venue:buluşma yeri, cinayet mahalli, mahkeme yeri, olay yeri, yarış alanı
 • venus:çobanyıldızı, çulpan, sabah yıldızı, venüs, zühre
 • veracious:doğru sözlü, gerçeğe uygun, gerçek
 • veracity:doğruculuk, doğruluk, dürüstlük, gerçek, gerçeklik
 • veranda:camlı taraça, veranda
 • verandah:camlı taraça, veranda
 • verb:eylem, fiil
 • verbal:fiil, fiile ait, harfi harfine, isim fiil, kelimesi kelimesine, sözlü
 • verbalism:anlatım, laf kalabalığı, söz, sözlere fazla dikkat etme
 • verbalist:lafebesi, sözcüklere önem veren kimse
 • verbalize:fiile çevirmek, sözle ifade etmek, sözlü ifade edilmek
 • verbalized:fiile çevirmek, sözle ifade etmek, sözlü ifade edilmek
 • verbally:kelimesi kelimesine, sözle, sözlü olarak
 • verbatim:harfi harfine, kelimesi kelimesine, kelimesi kelimesine anlatım, kelimesi kelimesine yapılmış, sözlü
 • verbiage:laf kalabalığı, şişirme
 • verbicide:kelimenin anlamını yok eden kimse, kelimenin anlamını yok etme
 • verbose:ağzı kalabalık, gereksiz sözlerle dolu, lâfebesi
 • verbosity:laf kalabalığı, lâf salatası
 • verdancy:acemilik, deneyimsizlik, tazelik, toyluk, yeşillik
 • verdant:tecrübesiz, toy, yeşil
 • verdantly:acemice, tecrübesizce
 • verdict:fikir, hüküm, juri kararı, karar, yargı
 • verdigris:bakır asetat, bakır pası
 • verdure:çayır, otlar, tazelik, yeşillik
 • verge:çalmak, daire, eşiğinde olmak, eşik, kenar, meyletmek, piskopos asası, sınır, sınırında olmak, sütun gövdesi, yaklaşmak
 • verger:zangoç
 • veridical:doğru sözlü, gerçeğe uygun
 • veriest:en çok, en küçük, son derece
 • verifiable:doğrulanabilir, kanıtlanabilir
 • verification:doğrulama, soruşturma, tahkik, tetkik
 • verified:doğrulamak, gerçekleştirmek, kanıtlamak, onaylamak, soruşturmak
 • verify:doğrulamak, gerçekleştirmek, kanıtlamak, onaylamak, soruşturmak
 • verifying:doğrulamak, gerçekleştirmek, kanıtlamak, onaylamak, soruşturmak
 • verily:aslında, doğrusu, gerçekte
 • verisimilitude:gerçeğe benzeme, ihtimal, olasılık
 • veritable:gerçek, hakiki
 • verity:doğru ifade, doğruluk, gerçek, gerçeklik
 • verjuice:ekşilik, ham meyve suyu, koruk suyu, mayhoşluk
 • vermeil:alev kırmızısı, lâl, yakut, yakut kırmızısı, yaldızlı gümüş, yaldızlı pirinç
 • vermicelli:erişte, tel şehriye
 • vermicide:solucan ilacı
 • vermiculated:delik deşik, kurtlu, solucan gibi, solucanlı
 • vermiform:kurt şeklinde, solucan şeklinde
 • vermifuge:solucan ilacı
 • vermilion:al al yapmak, kıpkırmızı yapmak, parlak kırmızı, zincifre boyası
 • vermin:haşarat, it kopuk, parazit, zararlı hayvan
 • verminous:ayaktakımından, bitli, haşaratın neden olduğu, haşaratlı
 • vermoth:vermut
 • vermouth:vermut
 • vernacular:anadile ait, argo, bölgesel, konuşma dili, lehçe, şive, yerel, yerel dille yazılan
 • vernal:gençliğe ait, ilkbahar, ilkbahara ait
 • vernier:ondalık gösterici, verniyer
 • veronese:veronalı, veronalı kimse
 • veronica:veronika, yavşanotu
 • verruca:siğil
 • verrucose:siğilli
 • versatile:becerikli, çok yönlü, değişken, dönek
 • versatility:beceriklilik, çok yönlülük, değişkenlik, döneklik, elinden her iş gelme
 • verse:ayet, dize, dörtlük, kıta, koşuk, koşuk biçimine koymak, mısra, nazım, şiir, şiir yazmak
 • versed:bilgili, hünerli, tecrübeli, ters, usta
 • versification:nazım sanatı, nazım yapma, şiir sanatı
 • versifier:koşuk biçiminde anlatan, nazım yazarı
 • versify:nazım yapmak, nazımlaştırmak
 • version:çeviri, hikâye, model, örnek, rahimde bebeği çevirme, tasvir, uyarlama, varyant, versiyon, yorum
 • versions:çeviri, hikâye, model, örnek, rahimde bebeği çevirme, tasvir, uyarlama, varyant, versiyon, yorum
 • verso:kitabın sol sayfası, sikkenin tersi
 • versus:aleyhinde, karşı
 • vert:din değiştiren kimse, din değiştirmek
 • vertebra:omur
 • vertebrae:omurga
 • vertebral:omurlarla ilgili, omurlu
 • vertebrate:omurgalı, omurgalı hayvan
 • vertebrates:omurgalı hayvan
 • vertex:başın tepesi, başucu, doruk, tepe, zirve
 • vertical:dik, dikey, dikey çizgi, dikey düzlem, düşey, tepede olan
 • vertically:dikine
 • vertiginous:baş döndürücü, başı dönen, sersemletici
 • vertigo:baş dönmesi
 • vertu:güzel sanat, güzel sanat eserleri, güzel sanatlar sevgisi
 • vervain:mine çiçeği
 • verve:canlılık, enerji, şevk
 • very:aynı, bile, çok, en, gerçek, mutlâk, özel, pek, salt, sırf, tam
 • vesica:kesecik, mesane, sidik torbası, torba
 • vesicate:kabarmak, kabartmak
 • vesicle:kabarcık, kese, kist, vesikül
 • vesicular:kabarcık gibi, kabarcıklı, kese gibi
 • vesper:akşamyıldızı, venüs
 • vespers:akğam duası, akşam duası, akşam duası vakti
 • vespertine:akşam, akşam açan, akşam çıkan, akşam yapılan
 • vespine:eşekarısı, yabanarısı
 • vessel:alet, damar, gemi, kanal, kap, tas, tekne
 • vessels:alet, damar, gemi, kanal, kap, tas, tekne
 • vest:cüppe giydirmek, cüppe giymek, el koymak, fanila, haczetmek, hak olarak geçmek, hak vermek, iç gömleği, yelek, yetki vermek
 • vesta:ocak tanrıçası, vesta
 • vestal:namuslu, rahibe, vesta ile ilgili, vesta rahibesi
 • vested:hak kazanılmış olan, kazanılmış
 • vestiary:elbiselerle ilgili, giyinme odası, kilise giyinme odası
 • vestibule:antre, dehliz, geçit, giriş, vagonlar arası geçit
 • vestige:eser, iz, zerre
 • vestigial:artakalan, izi olan, kalan
 • vesting:giydirme, giyme, haciz, hak verme, yetki verme
 • vestment:cüppe, kisve, papaz elbisesi, resmi elbise
 • vestments:cüppe, kisve, papaz elbisesi, resmi elbise
 • vestry:giyinme odası, kilise giyinme odası
 • vesture:giydirmek, giysi, kıyafet
 • vesuvian:rüzgârda sönmeyen kibrit, volkanik
 • vet:baytar, deneyimli kimse, emektar, eski, eski asker, eski kurt, incelemek, kıdemli, muaeyene etmek, tecrübeli, veteriner
 • veteran:emektar, eski, eski asker, eski kurt, kıdemli, tecrübeli, tecrübeli kimse
 • veterans:emektar, eski asker, eski kurt, tecrübeli kimse
 • veterinarian:baytar, veteriner, veterinerlik ile ilgili
 • veterinary:baytar, veteriner, veterinerlik ile ilgili
 • veto:red, reddetmek, ret, veto, veto etmek, veto hakkı
 • vetoing:reddetmek, veto etmek
 • vetting:güvenlik araştırması
 • vex:canını sıkmak, dalgalandırmak, gücendirmek, kızdırmak, küstürmek, üzmek
 • vexation:eziyet, gücenme, kızma, küsme, sıkıntı, sinirlenme
 • vexatious:can sıkıcı, eziyetli, gücendirici, üzücü
 • vexatiousness:aksilik, can sıkıcılık
 • vexed:canı sıkkın, dargın, kırgın, kızgın, tartışmalı
 • vexing:eziyetli, kızdırıcı, sinirlendirici, üzücü
 • via:üzerinden, yol, yolu ile
 • viability:yaşayabilirlik
 • viable:geçerli, yaşar, yaşayabilir
 • viaduct:karayolu köprüsü, viyadük
 • vial:küçük şişe
 • viands:yiyecekler
 • viaticum:yol harçlığı
 • vibes:heyecan, vibrafon
 • vibrancy:coşkunluk, gürlük, titreklik
 • vibrant:canlı, çınlayan, enerjik, heyecanlı, titreşen, titreşimli, yankılanan
 • vibraphone:vibrafon
 • vibrate:duraksamak, sallanmak, tereddüd etmek, titremek, titreşmek
 • vibrating:titreşen
 • vibration:heyecan, sarsılma, tereddüd, titreme, titreşim
 • vibrations:heyecan, sarsılma, tereddüd, titreme, titreşim
 • vibrator:osilatör, titreşimli masaj aleti, vibratör
 • vibratory:titreşen, titreşimli
 • vibrissae:bıyık kılı, burun kılı
 • viburnum:kartopu çiçeği
 • vicar:mahalle papazı, papaz yardımcısı, vekil
 • vicarage:papazın evi, papazlık
 • vicarious:başkası için yapılan, vekâleten yapılan
 • vice:ahlaksızlık, çapkınlık, huysuzluk, kötülük, kusur, mengene, özür, vekil, yerine, zaaf
 • vicegerent:vekil
 • viceregal:genel vali ile ilgili
 • vicereine:genel vali, genel valinin karısı
 • viceroy:genel vali
 • viceversa:karşılıklı olarak, ve tersi
 • vicinage:çevre, civar, etraf
 • vicinal:benzer, komşu
 • vicinity:çevre, civar, dolay, etraf, havali
 • vicious:ahlaksız, berbat, bozuk, fena, haince, huysuz, kötü, şiddetli
 • viciousness:ahlaksızlık, fenalık, huysuzluk, kötü niyet, kötülük
 • vicissitude:değişiklik, değişme
 • vicissitudes:değişiklikler, iniş çıkışlar, şansın dönmesi, şartların değişmesi
 • vicissitudinous:değişikliğe uğrayan
 • victim:kurban, mağdur kimse
 • victimise:aldatmak, haksızlık etmek, kurban etmek
 • victimize:aldatmak, haksızlık etmek, kurban etmek
 • victimized:aldatmak, haksızlık etmek, kurban etmek
 • victims:kurban, mağdur kimse
 • victor:fatih, galip, kazanan
 • victoria:iri kırmızı erik, körüklü gezinti arabası, nilüfer
 • victorian:viktoria döneminde yaşamış kimse, viktoria dönemine ait
 • victorias:viktoria
 • victorious:başarılı, galip, muzaffer, zafer kazanmış
 • victory:başarı, galibiyet, utku, zafer
 • victual:erzak, yiyecek, yiyecek bulmak, yiyecek sağlamak
 • victualer:erzak gemisi, erzakçı, lokantacı
 • victualing:erzak sağlama
 • victualler:erzak gemisi, erzakçı, lokantacı
 • victuals:erzak
 • vide:bak!, bakınız!
 • vide!:bak!, bakınız!
 • videlicet:demek oluyor ki, yani
 • video:ekran, televizyon, video, video filmi, video terminal
 • videocassette:video kaset
 • videophone:görüntülü telefon
 • videotape:video kaset
 • vie:boy ölçüşmek, rekabet etmek, yarışmak
 • vienna:viyana
 • viennese:viyana, viyana lehçesi, viyanalı
 • vietnam:vietnam
 • vietnamese:vietnam, vietnam dili, vietnamlı
 • view:amaç, bakış, bakmak, beklenti, fikir, görmek, görüntü, görünüm, görüş, görüş alanı, gösterme, incelemek, kanı, manzara, panaroma, seyretmek, üzerinde düşünmek, yayınlama
 • viewer:izleyici, seyirci
 • viewers:izleyici, seyirci
 • viewfinder:vizör
 • viewless:görüntüsüz, manzarasız
 • viewpoint:bakış açısı, görüş noktası, manzara noktası
 • viewpoints:bakış açısı, görüş noktası, manzara noktası
 • viewy:garip fikirli, gösterişli
 • vigil:arife, gece ibadeti, gece nöbeti, gece uyumama
 • vigilance:dikkatli olma, ihtiyat, uyanık olma, uyanıklık, uyumama
 • vigilant:açıkgöz, ihtiyatlı, tetikte, uyanık
 • vigneron:bağcı
 • vignette:etrafı silinmiş fotoğraf, kitap süsü, skeç, süs çizmek
 • vigor:dinçlik, enerji, güç, kuvvet, yaşama gücü
 • vigorous:arsız, dinç, enerjik, gayretli, güçlü, kuvvetli, şiddetli, zinde
 • vigorously:dinç bir şekilde, enerjik olarak, kuvvetlice, zindece
 • vigour:dinçlik, enerji, güç, kuvvet, yaşama gücü
 • viking:viking
 • vilagers:köylü
 • vile:adi, alçak, aşağılık, berbat, değersiz, hasis, iğrenç, kepaze, rezil
 • vilification:iftira, kötüleme, yerme
 • vilified:iftira etmek, kötülemek, yermek
 • vilifier:iftiracı, kötüleyen kimse
 • vilifiy:iftira etmek, kötülemek, yermek
 • vilify:iftira etmek, kötülemek, yermek
 • vilifying:iftira etmek, kötülemek, yermek
 • villa:konak, köşk, villa, yazlık ev
 • village:köy, köy halkı, küçük belediye
 • villager:köylü
 • villagers:köylü
 • villain:cani, çapkın, hain, kabadayı, kötü adam, ortaçağ köylüsü
 • villainage:derbeyine bağlı çalışma, kölelik
 • villainous:alçak, berbat, iğrenç, rezil
 • villainy:cürüm, hainlik, kötülük, rezalet
 • villein:derebeyine bağlı köylü, ortaçağ köylüsü
 • villeinage:derbeyine bağlı çalışma, kölelik
 • villi:bağırsa içi kılsı çıkıntı, tüy, ülger
 • villus:bağırsa içi kılsı çıkıntı, tüy, ülger
 • vim:enerji, gayret, güç
 • vinaigrette:nişadırruhu şişesi, salata sosu
 • vincible:mağlup edilebilir, yenilebilir
 • vinculum:bağ, tepe çizgisi
 • vindicate:hakkını korumak, haklı çıkarmak, hıncını almak, intikamını almak, korumak, savunmak, temize çıkarmak
 • vindicated:hakkını korumak, haklı çıkarmak, hıncını almak, intikamını almak, korumak, savunmak, temize çıkarmak
 • vindicating:hakkını korumak, haklı çıkarmak, hıncını almak, intikamını almak, korumak, savunmak, temize çıkarmak
 • vindication:doğrulayan şey, haklı çıkarma, hınç, intikam, savunma, suçsuzluğunu kanıtlama
 • vindicatory:koruyan, öç alan
 • vindictive:cezai, intikam güden, kinci, kindar
 • vindictiveness:kincilik, kindarlık
 • vine:asma, bağ kütüğü
 • vinedresser:bağcı
 • vinegar:enerji, kuvvet, sirke, somurtkanlık, suratsızlık
 • vinegary:asık suratlı, hırçın, sirke gibi, suratsız
 • vinegrower:bağcı
 • vinegrowing:bağcılık
 • vinery:asma serası, üzüm serası
 • vineyard:bağ, üzüm bağı
 • vinic:şarap ile ilgili
 • viniculture:şaraplık üzüm yetiştirme, üzümcülük
 • vinous:şarap gibi, şarap ile ilgili, şarap yüzünden olmuş, şarapçı
 • vintage:bağbozumu, imal, kaliteli şarap, mahsul, model, tip
 • vintner:şarap tüccarı
 • vinyl:vinil
 • viol:viyol
 • viola:hercai menekşe, viyola
 • violable:bozulabilir, ihlâl edilebilir
 • violance:ırza tecavüz, şiddet, tecâvüz, zorbalık, zorlama
 • violate:bozmak, çiğnemek, ihlal etmek, ırzına geçmek, tecâvüz etmek, tutmamak
 • violated:bozmak, çiğnemek, ihlal etmek, ırzına geçmek, tecâvüz etmek, tutmamak
 • violation:bozma, ihlâl etme, kutsallığını bozma, riayet etmeme, saygısızlık etme, tecâvüz etme, tutmama, yerine getirmeme
 • violations:bozma, ihlâl etme, kutsallığını bozma, riayet etmeme, saygısızlık etme, tecâvüz etme, tutmama, yerine getirmeme
 • violator:bozan kimse, ihlâl eden kimse, sözünü tutmayan, tecâvüzcü
 • violence:ırza tecavüz, şiddet, tecâvüz, zorbalık, zorlama
 • violent:aşırı, berbat, çok kötü, saldırı sonucu olan, sert, şiddetli
 • violently:şiddetle
 • violet:mahçup kimse, menekşe, menekşe renkli, mor, utangaç kimse
 • violin:keman
 • violinist:kemancı
 • violoncellist:viyolonselci, viyolonselist
 • violoncello:viyolonsel
 • vip:çok önemli kişi, vip
 • viper:engerek, yılan
 • viperine:engerek gibi, engerek türünden, zehirli
 • viperish:engerek gibi, hain, yılan gibi, zehirli
 • viperous:engerek gibi, hain, yılan gibi, zehirli
 • viperously:haince, yılan gibi
 • virago:cadaloz, eli maşalı kadın, kadın savaşçı, şirret, şirret kadın
 • viral:virüse ait
 • vires:güç, kuvvet, yetki
 • virgin:bakir, bakir erkek, bakire, balta girmemiş, ekilmemiş, el değmemiş, ham, işlenmemiş
 • virginal:bakireye ait, bakireye yaraşır, döllenmemiş, kızlık
 • virginhood:bakirelik, kızlık
 • virginia:virjinya
 • virginian:virjinya, virjinyalı
 • virginity:bakirelik, bekâret, kızlık, namus
 • virgo:başak burcu, başak takımyıldızı
 • virgule:virgül
 • viridescent:yeşilimsi, yeşilimtırak
 • viridity:tazelik, yeşillik
 • virile:enerjik, erkekçe, erkeksi, güçlü, kuvvetli
 • virility:cinsel güç, erkeklik, erkeklik çağı, yiğitlik
 • virology:viroloji
 • virtu:güzel sanat, güzel sanat eserleri, güzel sanatlar sevgisi
 • virtual:asıl, gerçek, gerçek kuvveti olan, sanal
 • virtually:aslında, fiilen, gerçekte
 • virtue:erdem, etki, fazilet, iffet, meziyet, namus, üstünlük
 • virtues:erdem, etki, fazilet, iffet, meziyet, namus, üstünlük
 • virtuosity:güzel sanatlar sevgisi, ustalık, virtüözlük
 • virtuoso:güzel sanatlar meraklısı kimse, üstât, virtüoz
 • virtuous:dürüst, erdemli, faziletli, iffetli, namuslu, ustalık gerektiren
 • virulence:düşmanlık, keskinlik, kin, öldürücülük, şiddet, zehirlilik
 • virulent:çabuk ilerleyen, düşmanca, kin dolu, kuvvetli, öldürücü, şiddetli
 • virus:virüs
 • vis:güç, kuvvet, yetki
 • visa:onay, onaylamak, vize, vize vermek
 • visage:çehre, sima, yüz
 • viscera:iç organlar
 • visceral:iç organlara ait, iç organlarla ilgili
 • viscid:yapış yapış, yapışkan
 • viscidity:yapışkanlık
 • viscose:viskoz
 • viscosity:viskozite, yarı sıvılık
 • viscount:vikont
 • viscountess:vikontes
 • viscous:ağdalı, viskoz, yapış yapış, yapışkan
 • vise:mengene, onay, onaylamak, vize, vize vermek
 • visibility:görünebilme, görünürlük, görüş mesafesi
 • visible:açık, görülebilir, görünen, görünür, göze çarpan, gözle görülür, mevcut
 • vision:görme, görme gücü, görülmeye değer şey, görüş, güzel kimse, hayal, hayal gibi görmek, hayal gücü, ileriyi görme, kuruntu, önsezi, vizyon
 • visionary:düşsel, evhamlı kimse, hayalci, hayali, hayalperest, kuruntu niteliğinde, kuruntulu kimse, önsezi ile ilgili
 • visit:çektirmek, çene çalmak, gezmek, laflamak, misafir olmak, misafirlik, musallat olmak, teftiş etmek, uğramak, vizite, ziyaret, ziyaret etmek, ziyarete gitmek
 • visitant:göçmen kuş, ziyaretçi
 • visitation:aşırı hayvan göçü, hasta ziyareti, tanrıdan gelen şey, teftiş, uzun ziyaret, ziyaret
 • visitatorial:teftiş, teftiş ile ilgili
 • visiting:konuk olan, ziyaret, ziyaret eden
 • visitor:konuk, misafir, müfettiş, ziyaretçi
 • visitorial:teftiş, teftişe ait
 • visitors:göçmen kuşlar, turistler
 • visor:güneşlik, maske, miğferin açılıp kapanan önü, şapka siperi
 • vista:dehliz, görünüm, hayaller silsilesi, koridor, manzara, olaylar dizisi
 • visual:görme, görsel, görsel araç, görülebilir, görüş, kroki, optik, taslak
 • visualisation:görüntüleme, gözünde canlandırma, gözünün önüne götürme
 • visualization:görüntüleme, gözünde canlandırma, gözünün önüne götürme
 • visualize:gözünde canlandırmak, gözünün önüne getirmek
 • visualized:gözünde canlandırmak, gözünün önüne getirmek
 • visualizes:gözünde canlandırmak, gözünün önüne getirmek
 • visualizing:gözünde canlandırmak, gözünün önüne getirmek
 • vita:hayat, ömür, yaşam
 • vitae:hayat, ömür, yaşam
 • vital:canlı, hayat dolu, hayati, öldürücü, yaşamsal, yaşayan
 • vitality:can, dayanma gücü, dirilik, güç, yaşama gücü
 • vitalization:canlandırma, diriltme, hayat verme
 • vitalize:canlandırmak, diriltmek, güç vermek, hayat vermek
 • vitalizing:canlandırmak, diriltmek, güç vermek, hayat vermek
 • vitals:birbirini tamamlayan unsurlar, hayati organlar
 • vitamin:vitamin
 • vitamins:vitamin
 • vitiate:berbat etmek, bozmak, etkisini azaltmak, geçersiz kılmak, kirletmek, saptırmak
 • vitiated:berbat etmek, bozmak, etkisini azaltmak, geçersiz kılmak, kirletmek, saptırmak
 • vitiation:bozma, etkisini azaltma, iptal etme, kirletme, saptırma
 • viticulture:bağcılık
 • vitreous:cam, cam gibi, camdan yapılmış, camlı
 • vitrification:cam haline getirme, camlaştırma
 • vitrified:cam haline gelmek, cam haline getirmek, camlaştırmak, perdahlamak, sırlamak
 • vitrify:cam haline gelmek, cam haline getirmek, camlaştırmak, perdahlamak, sırlamak
 • vitriol:acı eleştiri, çok acı söz, kezzap, vitriyol
 • vitriolic:acı, iğneleyici, vitriyol
 • vituperate:azarlamak, hakaret etmek, küfretmek, sövmek
 • vituperation:azarlama, fırça atma, küfretme
 • vituperative:ağzı bozuk, azarlayıcı, küfürbaz
 • viva:sözlü, sözlü olarak, sözlü sınav
 • viva!:çok yaşa!, yaşa!
 • vivacious:canlı, hayat dolu, neşeli
 • vivacity:canlılık, neşe
 • vivarium:vivaryum
 • vivid:canlı, hayat dolu, inandırıcı, parlak, yalın
 • vividness:canlılık, parlaklık
 • vivify:canlandırmak, güçlendirmek, hayat vermek, neşelendirmek
 • vivifying:canlandırmak, güçlendirmek, hayat vermek, neşelendirmek
 • viviparous:doğuran, filizlenen
 • vivisect:üzerinde deney yapmak
 • vixen:cadaloz, dişi tilki, huysuz kadın, tilki
 • vixenish:hırçın, huysuz
 • viz:demek oluyor ki, yani
 • :demek oluyor ki, yani
 • vizier:vezir
 • vizor:güneşlik, maske, miğferin açılıp kapanan önü, şapka siperi
 • vocable:kelime, söz, sözcük
 • vocabulary:kelime hazinesi, kullanılan kelimeler
 • vocal:konuşkan, lâfını sakınmaz, ses, sesle ilgili, sesli, sesli harf, sözlü, vokal
 • vocalic:sesli harf ile ilgili, sesli harfi çok olan
 • vocalism:sesi kullanma, sesli harf sistemi
 • vocalist:şarkıcı, seslendirmeci, voklalist
 • vocalization:seslendirme, sesli harf yerine kullanma, vokal yapma
 • vocalize:noktalamak, seslendirmek, sesli harf yerine kullanmak, vokal yapmak
 • vocalized:noktalamak, seslendirmek, sesli harf yerine kullanmak, vokal yapmak
 • vocalizing:noktalamak, seslendirmek, sesli harf yerine kullanmak, vokal yapmak
 • vocation:çağrı, davet, kabiliyet, meslek, uğraşı, yetenek
 • vocational:meslek ile ilgili, mesleki
 • vocative:ismin hitap haline ait, seslenme durumu, seslenme ile ilgili, vokatif
 • vociferate:bağırıp çağırmak, gürültü etmek
 • vociferation:bağırıp çağırma, gürültü etme
 • vociferous:bağırıp çağıran, gürültülü, sesli
 • vodka:votka
 • vogue:moda, popülarite, rağbet, tutma
 • voice:akort etmek, çatı, dile getirmek, düşünce, fikir, ifade, ifade etmek, şarkı sesi, ses, ses çıkarmak, ses kalitesi, ses tonu, söylemek, söz
 • voiced:akortlu, sesli
 • voiceless:dilsiz, düşüncesini söyleme hakkı olmayan, oy kullanamayan, sessiz
 • voices:akort etmek, çatı, dile getirmek, düşünce, fikir, ifade, ifade etmek, şarkı sesi, ses, ses çıkarmak, ses kalitesi, ses tonu, söylemek, söz
 • voicing:akort etmek, dile getirmek, ifade etmek, ses çıkarmak, söylemek
 • void:atmak, boş, boş bırakmak, boş yer, boşaltmak, boşluk, çıkarmak, eksiklik, faydasız, geçersiz, geçersiz hale getirmek, geçersizlik, hükümsüz, hükümsüz kılmak, hükümsüzlük, iptal, iptal etmek, ıssız, tahliye etmek, terketmek
 • voidable:geçersiz kılınabilir, iptal edilebilir
 • voidance:boşaltma, tahliye, terketme
 • voiding:atmak, boş bırakmak, boşaltmak, çıkarmak, geçersiz hale getirmek, hükümsüz kılmak, iptal etmek, tahliye etmek, terketmek
 • voidness:boşluk, geçersizlik, hükümsüzlük
 • voile:vual
 • volant:çevik, uçabilen, uçan
 • volatile:buharlaşan, dönek, geçici, gelgeç, havai, uçucu
 • volatility:buharlaşırlık, döneklik, gelgeçlik, havailik, uçuculuk
 • volatilization:buharlaşma, uçma
 • volatilize:buharlaşmak, buharlaştırmak, gaz haline gelmek
 • volcanic:hiddetli, taşkın, volkanik, yanardağ gibi
 • volcano:volkan, yanardağ
 • volcanoe:volkan, yanardağ
 • vole:tarla faresi, vale
 • volition:irade, istem
 • volley:atma, topa yere değmeden vurma, topa yere değmeden vurmak, yağdırma, yağdırmak, yaylım ateş, yaylım ateşe tutmak
 • volleyball:voleybol, voleybol topu
 • volplane:süzülme, süzülmek
 • volt:sakınmak için sıçrama, volt
 • voltage:gerilim, voltaj
 • voltaic:elektrik üreten, galvanik, voltaik
 • voltmeter:gerilimölçer, voltmetre
 • volubility:akıcılık, dillilik, gevezelik, konuşkanlık
 • voluble:akıcı, akıcı konuşan, çenebaz, dilli, geveze, konuşkan, sarmaşık
 • volume:cilt, hacim, ses kuvveti, ses yükseltme, tutar, yığın, yoğunluk
 • volumes:cilt, hacim, ses kuvveti, ses yükseltme, tutar, yığın, yoğunluk
 • volumetric:hacim ölçme ile ilgili, volumetrik
 • volumetrical:volumetrik
 • voluminous:cilt cilt olan, çok büyük, çok ciltli, çok kitap yazan, güçlü, hacimli, kat kat olan
 • voluntarily:kendi isteğiyle
 • voluntariness:gönüllülük, iradeli oluş, isteyerek yapma
 • voluntary:fahri, gönüllü, istemli, istemli hareket, isteyerek yapılan, isteyerek yapılan şey, kasıtlı, özgür iradeli
 • volunteer:gönül rızası ile yapılan, gönüllü, gönüllü asker, gönüllü olmak, gönüllü yazılmak, isteyerek yapmak, kendiliği den büyüyen, üstlenmek
 • volunteered:gönüllü olmak, gönüllü yazılmak, isteyerek yapmak, üstlenmek
 • volunteering:gönüllü olmak, gönüllü yazılmak, isteyerek yapmak, üstlenmek
 • voluptuary:şehvet düşkünü kimse, seks düşkünü kimse
 • voluptuous:cinsel istek uyandıran, lüks, şehvetli, seks düşkünü, zevk düşkünü
 • voluptuousness:cinsel istek uyandırma, şehvet düşkünlüğü, seks düşkünlüğü, seksilik
 • volute:helezoni deniz kabuğu, kıvrım, sarmal yapı
 • voluted:kıvrımlı, sarmal
 • volution:dönme hareketi, helezon kıvrımı
 • vomit:çıkarmak, istifrağ etmek, kusma, kusmak, kusmuk, kusturan ilaç, lav püskürtmek, püskürtme, püskürtmek
 • vomiting:kusma
 • vomitive:kusturan, kusturan ilaç, kusturucu, kusturucu ilaç
 • vomitory:kusturan ilaç, kusturucu, kusturucu ilaç
 • vomitting:kusma
 • voodoo:büyü, büyü yapmak, büyülemek, put, zenci büyücü, zenci büyüsü
 • voodooism:büyücülük
 • voracious:açgözlü, hırslı, istekli, obur
 • voracity:açgözlülük, hırs, oburluk
 • vortex:anafor, burgaç, girdap, merkez çevresinde dönme
 • vortical:girdaba benzeyen, girdap gibi dönen
 • votaress:kendini adamış olan kadın
 • votaries:ateşli taraftar, kendini adamış kimse
 • votary:ateşli taraftar, kendini adamış kimse
 • vote:bildirmek, karar, önerme, önermek, oy, oy kullanmak, oy vermek, oylama, oylamak, oylanan şey, oylayarak kararlaştırmak, seçim sonucu
 • voted:bildirmek, önermek, oy kullanmak, oy vermek, oylamak, oylayarak kararlaştırmak
 • voter:oy veren kimse, seçmen
 • votes:bildirmek, karar, önerme, önermek, oy, oy kullanmak, oy vermek, oylama, oylamak, oylanan şey, oylayarak kararlaştırmak, seçim sonucu
 • voting:oy kullanma, oy veren, oy verme, oylama
 • votive:adak olarak verilen
 • vouch:doğrulamak, garanti etmek, kefil olmak, onaylamak, tanıklık etmek
 • voucher:belge, delil, fiş, kefil, makbuz, senet
 • vouchers:belge, delil, fiş, kefil, makbuz, senet
 • vouchsafe:ihsan etmek, lütfetmek, tenezzül edip yapmak, tenezzül etmek
 • vow:adak, adamak, ahdetmek, ant, ant içmek, yemin, yemin etmek
 • vowed:adamak, ahdetmek, ant içmek, yemin etmek
 • vowel:sesli, sesli harf, ünlü
 • vowelize:sesli işaretleri koymak
 • vox:ses
 • voyage:sefer, seyahat, seyahat etmek, yolculuk, yolculuk etmek
 • voyager:gezgin, seyyah, yolcu
 • voyages:sefer, seyahat, seyahat etmek, yolculuk, yolculuk etmek
 • voyaging:seyahat etmek, yolculuk etmek
 • voyeur:röntgenci
 • vulcan:ateş ve madencilik tanrısı, vulkan
 • vulcanic:hiddetli, volkanik, yanardağ gibi
 • vulcanite:vulkanit
 • vulcanize:kükürtle işlemek, vulkanize etmek
 • vulcanized:kükürtle işlemek, vulkanize etmek
 • vulcanizing:kükürtle işlemek, vulkanize etmek
 • vulgar:adi, basit, bayağı, halk, halka özgü, hoyrat, kaba
 • vulgarian:görgüsüz kimse, sonradan görme
 • vulgarians:görgüsüz kimse, sonradan görme
 • vulgarism:bayağılık, halk deyimi, kabalık, terbiyesizlik, zevksizlik
 • vulgarity:adilik, argo, basitlik, bayağılık, edepsizlik, kaba söz, kabalık
 • vulgarization:adileştirme, basitleştirme, bayağılaştırma, kabalaştırma
 • vulgarize:adileştirmek, basitleştirmek, bayağılaştırmak, kabalaştırmak
 • vulgarized:adileştirmek, basitleştirmek, bayağılaştırmak, kabalaştırmak
 • vulgarizing:adileştirmek, basitleştirmek, bayağılaştırmak, kabalaştırmak
 • vulgarly:adice, basitçe, kabaca
 • vulnerabilities:savunmasızlık, yaranabilirlik
 • vulnerability:savunmasızlık, yaranabilirlik
 • vulnerable:eğilimli, kolay incinir, savunmasız, yaralanabilir, zedelenebilir
 • vulpine:kurnaz, tilki gibi, tilkiye ait
 • vulture:açgözlü kimse, akbaba, kerkenez
 • vulturine:açgözlü, akbaba gibi
 • vulturous:açgözlü, akbaba gibi
 • vulva:dişilik organı, ferç, vulva
 • vying:rekabet eden, rekabetçi

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.