Vary İkinci ve Üçüncü Hali


Vary 1. HALİ 

Vary Kullanımı 

İngilizce’de ‘vary’  fiili  çeşitlenmek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘Varies’  ; diğer öznelerle ‘Vary’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t vary’  ; diğer öznelerle ‘don’t vary’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb vary’  ; diğer öznelerle ‘Do sb vary’  kullanılır.

Vary ile ilgili Cümleler 

Car prices vary greatly across Europe. (Araba fiyatları Avrupa genelinde oldukça çeşitlenmektedir.)

The details don’t vary and all of these savings plans have the same basic goal. (Ayrıntılar çeşitlenmez  ve tüm bu tasarruf planları aynı temel hedefe sahiptir.)

Does the cost of a room at the hotel vary with the season? (Oteldeki bir odanın fiyatı sezona göre değişir mi?)

Vary 2. HALİ

Varied Kullanımı 

‘Vary’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Varied’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t vary’  ; sorusu ‘Did vary’  şeklindedir.

Varied ile Örnek Cümleler 

Temperatures varied depending on the time of year. (Yılın zamanlarına bağlı olarak sıcaklıklar çeşitlendi.)

I didn’t vary my diet by eating different kinds of foods. (Farklı yiyecekler yiyerek diyetimi çeşitlendirmedim.)

Vary 3. HALİ 

Vary üçüncü hali Kullanımı 

‘Vary’  fiili düzenli olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Varied’dır.

Vary 3. hali ile Örnek Cümleler 

The terrain has varied as you climb higher. (Siz yükseğe tırmandıkça arazi çeşitlendi.)

Their services haven’t varied depending on the customer.They have behaved everyone in the same way. (Hizmetleri müşteriye bağlı olarak değişmedi. Herkese aynı şekilde davrandılar.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar