Vince Lombardi Sözleri


Vince Lombardi ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Vince Lombardi sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

“The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will.”

“Başarılı bir insan ve diğerleri arasındaki fark güç eksikliği değil, bilgi eksikliği değil, irade eksikliği.”

 

“Once you learn to quit, it becomes a habit.”

“Bırakmayı öğrendikten sonra, bu bir alışkanlık haline gelir.”

 

“Winning isn’t everything–but wanting to win is.”

“Kazanmak her şey değildir – ama kazanmak istemek.”

 

“The quality of a man’s life is in direct proportion to his commitment to excellence, regardless of his chosen field of endeavor.”

“Bir erkeğin yaşam kalitesi, seçtiği çaba alanından bağımsız olarak mükemmellik taahhüdü ile doğru orantılıdır.”

 

“Gentlemen, we will chase perfection, and we will chase it relentlessly, knowing all the while we can never attain it. But along the way, we shall catch excellence.”

“Beyler, mükemmellik peşinde olacağız ve asla ulaşamayacağımız zamanları bilerek acımasızca kovalayacağız. Ancak yol boyunca mükemmelliği yakalayacağız. ”

 

“The dictionary is the only place that success comes before work. work is the key to success, and hard work can help you accomplish anything.”

“Sözlük, başarının işten önce geldiği tek yerdir. iş başarının anahtarıdır ve sıkı çalışma her şeyi başarmanıza yardımcı olabilir. ”

 

“It’s not whether you got knocked down; it’s whether you get back up.”

“Yıkılıp yıkılmadığınız değil; geri dönüp dönmemeniz. ”

 

“Practice does not make perfect. Perfect practice makes perfect.”

“Uygulama mükemmel değildir. Mükemmel uygulama mükemmel kılar. ”

 

“Winning is a habit. Unfortunately so is losing.”

“Kazanmak bir alışkanlıktır. Ne yazık ki kaybediyor. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar