W. P. Kinsella Sözleri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

W. P. Kinsella ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. W. P. Kinsella sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get”

“Başarı istediğini elde ediyor, mutluluk istediğini istiyor”

 

“Baseball is the most perfect of games, solid, true, pure and precious as diamonds. If only life were so simple. Within the baselines anything can happen. Tides can reverse; oceans can open. That’s why they say, “the game is never over until the last man is out.” Colors can change, lives can alter, anything is possible in this gentle, flawless, loving game.”

“Beyzbol, elmaslar gibi sağlam, gerçek, saf ve değerli oyunların en mükemmelidir. Keşke hayat bu kadar basit olsaydı. Taban çizgileri içinde her şey olabilir. Gelgitler tersine dönebilir; okyanuslar açılabilir. Bu yüzden diyorlar ki, “oyun son adam bitene kadar asla bitmez.” Bu nazik, kusursuz, sevgi dolu oyunda renkler değişebilir, hayatlar değişebilir, her şey mümkündür. ”

 

“Hardly anybody recognizes the most significant moments of their life at the time they happen.”

“Hiç kimse, hayatlarının gerçekleştiği andaki en önemli anlarını tanımıyor.”

 

“God what an outfield,’ he says. ‘What a left field.’ He looks up at me, and I look down at him. ‘This must be heaven,’ he says. No. It’s Iowa,’ I reply automatically. But then I feel the night rubbing softly against my face like cherry blossoms; look at the sleeping girl-child in my arms, her small hand curled around one of my fingers; think of the fierce warmth of the woman waiting for me in the house; inhale the fresh-cut grass small that seems locked in the air like permanent incense; and listen to the drone of the crowd, as below me Shoelss Joe Jackson tenses, watching the angle of the distant bat for a clue as to where the ball will be hit. I think you’re right, Joe,’ I say, but softly enough not to disturb his concentration.”

“Tanrım ne dış saha,” diyor. ‘Ne sol alan.’ Bana bakıyor, ben de ona bakıyorum. ‘Burası cennet olmalı’ diyor. Hayır. Iowa, ‘Ben otomatik olarak cevap veriyorum. Ama sonra gecenin kiraz çiçekleri gibi yüzüme yumuşakça sürtünmesini hissediyorum; kollarımdaki uyuyan kız çocuğuna bak, küçük eli parmaklarımdan birinin etrafında kıvrıldı; beni evde bekleyen kadının şiddetli sıcaklığını düşünün; kalıcı tütsü gibi havada kilitli görünen taze kesilmiş çimleri soluyun; ve topun nereye vuracağına dair bir ipucu için uzak yarasanın açısını izleyerek, Shoelss Joe Jackson gerginleşiyor, kalabalığın dronunu dinle. Bence haklısın Joe, ‘diyorum, ama konsantrasyonunu bozmamaya yetecek kadar yumuşak. ”

 

“I don’t have to tell you that the one constant through all the years has been baseball. America has been erased like a blackboard, only to be rebuilt and then erased again. But baseball has marked time while America has rolled by like a procession of steamrollers.”

“Size tüm yıllar boyunca sabit olanın beyzbol olduğunu söylememe gerek yok. Amerika bir tahta gibi silindi, sadece yeniden inşa edildikten sonra tekrar silindi. Ancak Amerika, bir vapur vagonu gibi yuvarlanırken beyzbol zaman kazandı. ”

 

“Any game becomes important when you know and love the players.”

“Oyuncuları tanıdığınızda ve sevdiğinizde herhangi bir oyun önem kazanıyor.”

 

“She had fouled off of the curves that life had thrown at her.”

“Ona hayatın attığı eğrilerden kaçmıştı.”

 

“Writers are magicians. They write down words, and, if they’re good, you believe that what they write is real, just as you believe a good magician has pulled the coins out of your ear, or made his assistant disappear. But the words on the page have no connection to the person who wrote them. Writers live other peoples’ lives for them.”

“Yazarlar sihirbazdır. Kelimeleri yazıyorlar ve eğer iyi iseler, yazdıklarının gerçek olduğuna inanıyorsunuz, tıpkı iyi bir büyücünün paraları kulağınızdan çıkardığına ya da asistanının kaybolmasına neden olduğuna inanıyorsunuz. Ancak sayfadaki kelimelerin onları yazan kişiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Yazarlar onlar için başka insanların hayatlarını yaşıyor. ”

 

“The kind of people I absolutely cannot tolerate are those who never let you forget they are religious. It seems to me that a truly religious person would let his life be example enough, would not let his religion interfere with being a human being, and would not be so insecure as to have to fawn publicly before his gods.”

“Kesinlikle tahammül edemediğim insanlar, dindar olduklarını unutmanıza asla izin vermeyenler. Bana öyle geliyor ki, gerçekten dindar bir insan hayatının yeterince örnek olmasına izin verecek, dininin bir insan olmakla karışmasına izin vermeyecek ve tanrılarının önünde alenen açılmak zorunda kalacak kadar güvensiz olmayacak. ”

 

“Once you’ve been touched by the land, the wind never blows so cold again, because your love files the edges off it.”

“Karadan dokunduğunuzda, rüzgar bir daha asla soğuk havaya uçmaz, çünkü aşkınız kenarları eğeler.”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.