Wait İkinci ve Üçüncü Hali


Wait İkinci ve Üçüncü Hali

İngilizce çalışırken öğrenmeniz gereken konuların başında fiiler ve onların zamanlara uygun çekimleri gelmektedir. İngilizce’de en çok kullanılan fiillerin başında gelen ve beklemek anlamına gelen wait fiilinin, zamanlara göre hallerini ve bunlarla ilgili örnek cümleleri sizler için hazırladık. Dilerseniz diğer fiiler için hazırladığımız içeriklere de göz atabilirsiniz.

Wait Fiilinin 2. Hali

Wait fiilinin 2.hali ‘’ waited’’ olarak bilinmektedir.

Wait 2. Hali İle Kullanımı

İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; fiillerin sonuna –ed eki getirilmekte ve fiillerin 2. ve 3. halleri bu şekilde oluşturulmaktadır. Düzensiz fiillerde ise fiilin yalın halinden biraz daha farklı olarak oluşturulan bir kelime yazılmaktadır. Düzenli bir fiil olan wait fiilinin 2.hali olan ‘’waited’’ ise geçmiş zamandan yani Past Tense’den bahsetmemiz gereken olaylarda kullanılır.

Wait 2. Hali İle Örnek Cümleler

She waited for her boyfriend at the station.

İstasyonda erkek arkadaşını bekledi.

I waited for the bus in the snow as long as two hours.

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim.

Wait Fiilinin 3. Hali

Wait fiilinin 3.hali, tıpkı 2. halinde olduğu gibi ‘’ waited’’ dır.

Wait 3. Hali İle Kullanımı

İngilizcede fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ olarak bilinmektedir. Wait fiili, içerikte daha önce bahsettiğimiz gibi, düzenli bir fiil olduğundan bu fiilin 3.hali de yine –ed eki alarak ‘’waited’’ olmaktadır. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Perfect Tense’lerle kurulan cümlelerde geçerlidir.

Wait 3. Hali İle Örnek Cümleler

I’ve waited so long.

Çok uzun zaman bekledim.

Her friend has waited for her by the gate.

Arkadaşı onu kapıda bekledi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar