Want İkinci ve Üçüncü Hali


'WANT' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Want Fiili 1. Hali

Want Fiili Kullanımı 

İngilizce’de ‘want’  fiili istemek  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘WANTS’  ; diğer öznelerle ‘WANT’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t want’  ; diğer öznelerle ‘don’t want’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb want’  ; diğer öznelerle ‘Do sb want’  kullanılır.

Want ile ilgili Cümleler 

  • I want to see you. (Seni görmeyi isterim.)
  • She wants a better service. (O daha iyi hizmet istiyor.)
  • I don’t want to call him. (Onu aramak istemiyorum.)
  • Do you want to come back? (Geri dönmek ister misin?)

Want Fiili 2. Hali

Want ikinci hali ile Kullanımı 

‘Want’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Wanted’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t want’  ; sorusu ‘Did want’  şeklindedir.

Want 2. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

  • He didn’t want to be a doctor. (O doctor olmak istemiyordu.)
  • I wanted to go home. (Eve gitmek istedim.)
  • Did you want to be alone? (Yalnız kalmak mı istedin?)

Want Fiili 3. Hali

Want üçüncü hali ile Kullanımı 

‘Want’  fiili düzenli olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Wanted’dır.

Want 3. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

  • I have wanted to be a teacher for years. (Yıllardır öğretmen olmak istiyordum.)
  • She had wanted to go Eiffel Tower when she was in Paris. (Paris’teyken Eyfel kulesine gitmek istemişti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar