Watch İkinci ve Üçüncü Hali


Watch Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘izlemek’ anlamına gelen watch fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Watch fiilinin 2.hali

Watch fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘watched ‘tur.

Watch fiilinin 2.hali ile kullanımı

Watch fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Watch fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-They went to the mall, where they ate and watched a movie.
-Onlar alışveriş merkezine gittiler, orada yemek yediler ve bir film izlediler.

-He watched the horse race with his binoculars.
-O dürbünüyle at yarışı izledi.

Watch fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan watch fiilinin üçüncü hali ‘watched’dur.

Watch fiilinin 3.hali ile kullanımı

Watch fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have watched …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had watched …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have watched …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was watched
5.Sıfat tamlamalarında;
A watched movie – izlenmiş film

Watch fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-I have watched all of her films.
-Onun bütün filmlerini izledim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar