Welcome İkinci ve Üçüncü Hali


Welcome İkinci ve Üçüncü Hali

Welcome 1. Hali

Welcome fiili ”karşılamak” anlamına gelmektedir. Welcome fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Welcome 1. Hali Örnekler

  • welcome the report as a herald of freedom. The report must be acceptable by all the humanity.  

Raporu bir özgürlük müjdecisi olarak kabul ediyorum. Rapor tüm insanlık tarafından kabul edilebilir olmalıdır.

  • Charity and reliefs organization welcome usable clothes. 

Sadaka ve yardım kuruluşları, kullanışlı kıyafetleri kabul eder.

  • We welcome this development very much and this company need a lot developments like this.

Bu gelişmeyi çok memnuniyetle karşılıyoruz ve bu şirketin bunun gibi birçok gelişmeye ihtiyacı var.

Welcome 2. Hali

Welcome fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ”welcomed” olur. Welcome fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Welcome 2. Hali Örnekler

  • He welcomed us to enjoy his hospitality and that was the best experience I had.

Bizi, onun misafirperverliğinden keyif almamız için karşıladı ve bu hayatımda yaşadığım en iyi deneyimdi.

  • Our new plan was generally welcomed but that doesn’t mean that we don’t have any problem.

Yeni planımız genel olarak memnuniyetle karşılandı, ancak bu herhangi bir sorunumuz olmadığı anlamına gelmiyor.

  • Everywhere they wentthey were warmly welcomed 

Gittikleri her yerde, sıcak karşılandılar.

Welcome 3. Hali

Welcome fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ”welcomed” olur. Welcome fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Welcome 3. Hali Örnekler

  • He has welcomed me back with a smile and a handshake but we don’t even have a good friendship.

Beni bir gülümseme ve bir el sıkışma ile karşıladı ama iyi bir arkadaşlığımız bile yok

  • Doctors have welcomed the fitness revolution but some wrong information causes bad injury. 

Doktorlar fitness devrimini memnuniyetle karşıladılar, ancak bazı yanlış bilgiler kötü yaralanmalara neden oluyor.

  • Some companies have welcomed the idea of employees working from home for  fighting and preventing spreading the coronavirus.

Bazı şirketler, koronavirüs ile savaşmak ve yayılmayı önlemek için evden çalışanların fikrini memnuniyetle karşıladılar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar