Work İkinci ve Üçüncü Hali


'WORK' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Work 1. Hali

Work Fiili  Kullanımı 

İngilizce’de ‘work’  fiili çalışmak  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘WORKS’  ; diğer öznelerle ‘WORK’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t work’  ; diğer öznelerle ‘don’t work’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb work’  ; diğer öznelerle ‘Do sb work’ kullanılır.

Work ile ilgili Cümleler 

  • I work at a bank. (Bankada çalışıyorum.)
  • She works in Boston. (Boston’da çalışıyor.)
  • They don’t work on Sundays. (Pazar günleri çalışmazlar.)
  • He doesn’t work part-time. (O yarı zamanlı çalışmaz.)
  • Do you work here? (Burada mı çalışıyorsun?)

Work Fiili 2. Hali 

Work ikinci hali ile  Kullanımı 

‘Work’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Worked’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t work’  ; sorusu ‘Did work’  şeklindedir.

Work 2. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

  • I worked alone last year. (Geçen yıl yalnız çalışıyordum.)
  • He didn’t work hard. (O çok çalışmazdı.)
  • Did they work long hours? (Onlar uzun süre mi çalışırlardı?)

Work Fiili 3. Hali

Work üçüncü hali ile Kullanımı 

‘Work’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Worked’dır.

Work 3. hali ile ilgili Örnek Cümleler

  • I have worked in this company since 2010. (2010’dan beri bu şirkette çalışıyorum.)
  • Has he ever worked in England ? (O hiç İngiltere’de çalışmış mı?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar