Write İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “yazmak” olan write fiili İngilizcenin en sık kullanılan fiillerinden biridir. Bu derece sık kullanılan bir fiilin hem cümle içinde kullanımına hem de farklı zaman formlarındaki kullanım değişikliğine hakim olmanız gerekmekte.

Write Fiilinin 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise write fiilini ikinci hali ile kullanırız. Write fiilinin ikinci hali “wrote” şeklindedir.

Write İkinci Hali ile Kullanımı

Write fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiilerden biri olduğu için ikinci halinde fiilimiz tamamen değişerek “wrote” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz wrote halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani write olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani write olarak kullanılır.

Write 2. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • She wrote her husband a note to remind him to remember to buy milk.
  (Kadın kocasına süt almayı unutmamasını hatırmatmak için bir not yazdı.)
 • The boy didn’t write well but his teacher supported and scaffolded him all the time.
  (Çocuk iyi yazamıyordu ama öğretmeni onu her daim destekleyerek ona arka çıktı. )
 • Did you write any messages to me yesterday morning? If you did, I probably missed them because my phone was in the service.
  (Dün sabah bana hiç mesaj yazdın mı? Yazdıysan büyük ihtimalle kaçırdım çünkü telefonum tamirdeydi.)

Write Fiilinin 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci halinden farklı olarak “written” olan write fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Write Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + witten ya da has + written şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have written şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + written şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + written şeklindedir.

Write 3. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • She had written just a few letters to him when he was at the army.
  (Adam askerdeyken kadın ona sadece birkaç mektup yazmıştı.)
 • I haven’t written a word yet! I am afraid I cannot get the job done before its deadline!
  (Daha bir kelime bile yazmadım! Korkarım işi vaktinde yetiştiremeyeceğim!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar