Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Veren Ortaokullar


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Yabancı dil eğitiminde, uygulanmış ve uzmanlardan tarafından onay görmüş birçok öğretim metodu var. Her metodun kendi içinde belli avantajlı ve dezavantajları oluyor. Örneğin Grammar Translation Method en kapsamlı dil bilgisi eğitimini verirken, konuşma açısından öğrencilerin bir nebze geri kalmasına neden oluyor. Yabancı dil eğitimini en verimli hale getirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 yılında yabancı dil ağırlıklı eğitimde yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Ortaokullar için 5. sınıfta uygulanan bu sistem, öğrenciler için yabancı dili hem sözlü hem yazılı biçimde iletişim kurabilecekleri seviyede öğretmeyi amaçlıyor. Haftada 15 saat yabancı dil eğitiminin verildiği bu sistemde, yabancı dilin yanında aynı zamanda 3’er saat sosyal bilgiler ve fen bilimleri, 4 saat matematik, 6 saat Türkçe ve 2 saat de din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri öğrencilere veriliyor. Bu sayede yoğun bir şekilde yabancı dil öğrenme fırsatı yakalayan öğrenciler, aynı zamanda diğer derslerine de yeterli vakti ayırabiliyor. Türkiye’de yabancı dil eğitimini üst düzey uygulayan ortaokullar ise şöyle:

1) Arel Koleji Ortaokulu

Yabancı dil olarak İngilizce, İspanyolca ve Almanca’nın öğretildiği Arel Koleji’nde, temel amaç olarak öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerini geliştirmeleri benimsenmiştir. Ders materyalleri, yabancı dil eğitimine ve günümüz gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmektedir. Grup çalışmaları teşvik edilerek sosyal öğrenme metodundan faydalanılmaktadır.

2) Vizyon Koleji Ortaokulu

Vizyon Koleji Ortaokulu’nda 5. Sınıf hazırlık olarak belirlenmiştir ve öğrenciler 5. Sınıfta yoğun İngilizce eğitimi alırlar. Kademeli olarak gelişme ve özel amaçlı çalışmalarla İngilizce eğitimi devam eder. Integrated Skills ve Core Skills öğretim yöntemleri temel alınarak, öğrencilere interaktif ve katılımcı bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır.

3) Oğuzkaan Koleji Ortaokulu

Yabancı dil öğrenirken en önemli beceriler olan konuşma, dinleme, okuma, ve yazma Oğuzkaan Koleji Ortaokulu’nda yabancı dil eğitiminde önceliklidir. Ezbere dayalı geleneksel metodun aksine, öğrencilere sorgulamaya teşvik eden, eleştirel düşünme ile birlikte İngilizce öğretmek amaçlanmaktadır. Yabancı dil edinimiyle kendi kültürüyle diğer kültürler arasında bağ kurabilen, uluslararası alanda yetkin olmaya aday bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4) İELEV Ortaokulu

Türkçe ve Almanca’nın birlikte ilerlediği İELEV Ortaokulu’nda, disiplinlerarası çalışmalarla öğrencilerin yabancı dilin her alanda geçerli olduğunu görmeleri ve bu yönde gelişmeleri adına çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır. Ortaokuldan mezun olduklarında B1 seviyesinde yabancı dil öğrenmiş olmaları için çalışmalar yürütülür. Bu çalışmalar, uluslararası geçerliliği olan sınavlarla belgelenir.

5) MEV Koleji Ortaokulu

Yabancı dilin temel dört becerisi olan yazma, okuma, dinleme, ve konuşma eğitimleriyle birlikte, MEV Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerin akademik İngilizce öğreniminin temellerini atması hedeflenir. Kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında, MEB’in müfredatıyla ortak zemini paylaşan, dilin kullanımını ön plana çıkararak öğrencilerin dünya ile entegre olmasını sağlayan bir sistem kullanılmaktadır.

6) NUN Ortaokulu

Öğrencilerini dünya vatandaşı haline getirmeyi amaçlayan NUN Ortaokulu, öğrencilerin ana dildeki deneyimlerini yabancı dillere uyarlayarak ve geliştirerek iletişim becerilerini arttırmayı hedeflemektedir. Tecrübe ederek öğrenme modelini benimseyen kurum, yabancı dili sosyal öğrenme ile ilintili hale getirmektedir.

7) Devri Alem Eğitim Koleji Ortaokulu

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı merkezine alan Devri Alem Eğitim Koleji Ortaokulu, geleneksel ezber anlayışı yerine bütünsel bir yaklaşımla öğrencinin anlama, ilişkilendirme ve pratik etme adımlarının her birini özümsemesini sağlıyor. Karma eğitim modeli ile birlikte, günümüz teknolojisinin sunduğu tüm imkanlarla çocuklara eğlenceli öğrenme ortamları sunuyor.

8) Bahçeşehir Koleji Ortaokulu

  1. yüzyılın gereksinimlerine sahip, dünya ile sürekli iletişim ve rekabet halinde öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Bahçeşehir Koleji, aynı zamanda MEB müfredatını çağın güncel ve sürekli yenilenen ortamı entegre ederek akademik yabancı dil öğreniminin önündeki tüm engelleri kaldırarak öğrenciler için en uygun ortamı sağlıyor.

9) Bilnet Ortaokulu

İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil eğitim veren Bilnet Ortaokulu, öğretim yöntemleri ve programlar arasında uyumu sağlayarak öğrencilerin ilkokuldan ortaokula geçişini en rahat hale getiriyor. Bireyselliğin doğuracağı beceri ve yaratıcılıkları gözeterek, her bir öğrencinin ilgi alanına hitap edebilecek, analitik düşünme becerilerini geliştirebilecek öğrenme ortamları sağlanıyor.

10) İDE Ortaokulu

Eğitimin temel yapıtaşı öğretmeni merkeze alan İDE Ortaokulu, çoğunluğu yabancı öğretmenlerden oluşan kalifiye, işini seven ve deneyimli öğretmen kadrosuyla çocukların öğrenme süreçlerini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Yabancı dilde konuşma, pratik ve telaffuza oldukça önem veren ortaokul, ders yoğunluğunu bunlara göre ayarlıyor ve öğrencinin en faydalı eğitimi almasını amaçlıyor.

11) Dalton Koleji Ortaokulu

İngilizceyi sadece derste öğrenilen bir zorunluluktan çıkaran Dalton Koleji Ortaokulu, düzenlediği yurtdışı gezi ve aktivitelerle hem öğrencilerin öğrendiklerini deneyimlemelerini, hem de onlara yeni pençeler açmayı hedefliyor. Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları sayesinde öğrencilerin kendilerini uluslararası alanda test etmelerini sağlayan kolej, çocukların dil seviyelerini takip ederek her daim gelişim imkanı sunuyor.

12) Doğa Koleji Ortaokulu

Sosyal öğrenme ile yabancı dil öğrenimini harmanlayan Doğa Koleji, çocuklara mantıksal düşünme becerileri ile birlikte global bireyler olmalarını da sağlıyor. Uluslararası standarttaki yabancı dil eğitim sistemiyle öğrencilere dünya ile kolayca iletişim kurma imkanı veriliyor. CEFR(Avrupa Dil Çerçevesi) müfredatın temelini oluşturuyor.

13) Evrim Koleji Ortaokulu

Yabancı dilde iletişimi ön plana çıkaran Evrim Koleji Ortaokulu, öğrencileri merkeze alarak Communicative Approach yöntemiyle İngilizce öğretmeyi amaçlıyor. Görsel ve işitsel öğretim materyallerinden faydalanılarak öğrenme ortamı farklılaştırılıyor ve öğrencileri bambaşka bir deneyim sunuluyor.

14) TED Koleji Ortaokulu

İngilizce eğitiminde CEFR(Avrupa Dil Çerçevesi) programını baz alan TED Ortaokulu, MEB ile ortak hareket ederek TED’e özgü bir müfredat ile eğitim veriyor. Günümüz koşullarına uygun biçimde, gerekli görüldüğünde öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştırmak için müfredatta değişikliğe gidilebiliyor. İngilizceyi iletişimde rahatlıkla kullanabilen, uluslararası düzeyde İngilizce yeterlilik seviyesi ulaşmış öğrenciler yetiştirmek TED Ortaokulu’nun asıl amacı.

15) Ekin Koleji Ortaokulu

Ekin Koleji Ortaokulu’nda, yabancı dil öğrenimi, geleneksel metodların belirlediği sınırların ötesine geçerek, öğrencinin merkezde olduğu ve dilin kullanımını ön plana çıkararak sağlanmaktadır. Almanca, Arapça ve İngilizce’nin öğretildiği okulda, bu diller temel dil becerilerini ön plana çıkarmayı amaçlayarak yaratıcılık odaklı, günlük yaşama entegre biçimde ilerlemektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.