Yabancı Dil Eğitimi Veren Kreşler


Yabancı dil öğrenmek, bir becerinin yanı sıra kişiye eğitim ve çalışma hayatında birçok fırsat sunan güçlü bir araçtır. Yabancı dil bilen insanlar, hangi alanda olurlarsa olsunlar, rekabet içinde oldukları kişilere karşı hep bir adım önde olurlar. Aynı zamanda öğrenme işi, belli bir sürece yayılan bir edinim olduğu için, erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamak, bu süreci diğer insanlara oranla daha çabuk ve daha hızlı tamamlamamızı sağlar.

Dil öğrenmenin ve kullanmanın en önemli prensiplerinden biri, o dilde düşünme ve akıcı konuşabilme evresinin tamamlayabilmektir. Yabancı dil öğrenimi ne kadar geç başlarsa, ana dil baskınlığı yüksek olacağı için öğrenme sürecini o derece zorlaştıracaktır. Ayrıca yabancı dil öğreniminin, erken yaşta henüz ana dil kuralları tümüyle sabitlenmeden yapıldığında daha kolay ve hızlı bir hal aldığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. 3-6 yaş arasında dil öğrenmeye oldukça yatkındır ve verilen eğitimi kendilerinden daha büyük olan insanlara oranla daha hızlı benimserler. Bu nedenle ülkemizde, kreşlerde yabancı dil eğitimi uygulaması oldukça yaygındır. Bu sayede çocuklar erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayarak hem süreci daha öne çekebilmekte hem de daha kolay öğrenme imkanına sahip olabilmektedirler.

Türkiye’nin öne çıkan yabancı dil eğitimi veren kreşleri şunlardır:

1) Canada Anaokulu

Canada Anaokulları, öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek, dili çocukların tecrübe edebilecekleri şekilde öğretmeyi amaçlayan bir kurumdur. Keşfetmeyi, öğrenmeyi, çevreleriyle entegre olmayı oyunlar eşliğinde yapmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca dilleri öğretilmektedir.

2) Multidil Yabancı Diller Merkezi Anaokulu

Multidil okul öncesi İngilizce eğitimde, çocuklara günlük hayatta kullanacakları, ihtiyaç duyacakları yabancı dili basit ve eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Teknolojik ve yazınsal materyallerden faydalanarak çocukları öğrenme sürecinde sıkmamak ve onlara daha iyi bir öğrenme ortamı sunmak amaçlanıyor.

3) Bakırköy Eylül Kartaltepe Anaokulu

Eylül Kartaltepe Anaokulu’nda yabancı dilin temel becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine temel oluşturmak ve yabancı dil öğrenimine sağlam bir altyapı sağlanması hedeflenmektedir. İngilizce eğitimi, 3-6 yaş grubuna haftada 2 gün verilmektedir. Temel amaç, İngilizceyi oyunlarla öğretmektir.

4) Beylikdüzü Küçük Şeyler Anaokulu

Bireyselliğin ön plana çıkarıldığı Küçük Şeyler Anaokulu’nda, her bir çocuğun öğrenme stiline uygun eğitim programı materyalleri özenle seçilmektedir. Okul öncesi öğretmeni ile İngilizce öğretmeninin ortak çalışması sayesinde belli bir öğrenme standardı tutturulmak istenmektedir. Çocukların genel eğitimiyle entegre bir yabancı dil eğitimi verilmektedir.

5) Helen Doron Anaokulu

Uluslararası eğitim prensiplerine sahip Helen Doron Anaokulu’nda Early English öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Dünya çapında kabul gören metodlar ile birlikte, eğitimde gerçekleşen güncellemeleri her zaman harmanlamayı başaran Helen Doron Anaokulu, okul öncesi İngilizce öğretiminde başarıyı sürekli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Kurslarda sadece İngilizce kullanımına özen gösterek hem öğrenme ortamının oluşmasını sağlamak, hem de çocukların dil becerilerini teşvik etmek hedeflenmektedir.

6) American International Kids Academy Anaokulu

Günlük yaşamda kullanacakları yabancı dili, anadili İngilizce olan öğretmenlerle daha faydalı bir şekilde öğretmeyi amaçlayan American International Kids Academy, iki dilli eğitim programı kullanmaktadır.  Çocukarın, öğrendikleri yabancı dili drama, oyun ve şarkılarla destekleyerek daha iyi kavramaları amaçlanmaktadır.

7) Sevgi Pınarı Anaokulu

İkinci bir dil edinmek için kritik bir yaşta olan çocuklara İngilizce ve diğer global dilleri en zevkli ve en eğlenceli şekilde kazandırılmaktadır. Sevgi Pınarı Anaokulu’nda yabancı dil eğitimi için TPR( Total Physical Response), Drama Tekniği, Oyun Tekniği ve Grup Çalışması Tekniği kullanılmaktadır.

8) Best Tomorrows Anaokulu

Erken yaşta yabancı dil öğreniminin faydasını ve fırsatlarını gözeten Best Tomorrows Anaokulu, uzman öğretmenlerle ve eğlenceli yöntemlerle İngilizce öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenler güleryüzlü biçimde öğrenme ortamını en elverişli hale getirirler.

9) Kids Education Academy

İletişim ön planda olduğunu kavrayan ve çağın gerekliliklerini ve avantajlarını en iyi şekilde gözlemleyen Kids Education Academy, anaokullarında Early English eğitim metodlarından faydalanarak 21. Yüzyıl ortamına entegre bireyler yetiştirmektedir. Çocuklar, İngilizce öğrenmeyi doğal bir süreç olarak yaşamaktadırlar.

10) Özel Çevre Erenköy Anaokulu

Story Time, English Drama ve Content and Language Integrated Learning yöntemlerinin kullanıldığı Özel Çevre Erenköy Anaokulu, erken yaştan itibaren yoğun İngilizce programı uygulayarak, öğrencilerin İngilizceyi günlük yaşamları daha kısa sürede taşımaları sağlamaktadır.

11) Erenköy İngiliz Kültür Derneği Anaokulu

Türkçe ve İngilizce öğretmenlerini sürekli olarak birlikte ve entegre şekilde kullanan anaokulu, çocukların dili kavramalarını ve öğrenmeleri daha kolay hale getiriyor. Türkiye’de ilk Avrupa Dil Pasaportu’na sahip olan okul, öğrencileri B1 seviyesinde İngilizce ile mezun ederek, öğrencilerin gelecekteki İngilizce deneyimleri için sağlam bir altyapı oluşturuyor.

12) Bright Kids International Anaokulu

Dünya ile entegre, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Bright Kids Anaokulu, iki dili erken yaşta çocuklara deneyimleme imkanı sağlıyor. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil eğitimi için anadili İngilizce olan öğretmenler kullanılarak daha uygun bir ortam sağlanıyor.

13) Early Steps Anaokulu

Early Steps Anaokulu’nda çocuklar, İngilizceyi erken yaştan itibaren deneyimleyerek ve eğlenerek öğreniyor. Yabancı dil eğitim metodu olarak pratiği merkezine alan okul, öğrenme ortamında sadece İngilizce kullanımı teşvik ederek daha verimli hale getiriyor. Geleneksel, ezbere dayalı eğitimin aksine çocukların aktif katılımıyla dersler ilerliyor.

14) Amerikan Kültür Kids Anaokulu

Amerikan Kültür Kids Anaokulu, kendine has özel İngilizce öğretim yöntemlerinin yanı sıra çocuk güvenliğine verdiği önemle ön plana çıkıyor. Çocukların kişisel ve dil gelişimine oldukça önem veren okul, aynı zamanda Avrupa Birliği Kalite Ödülü ve Tüketici Kalite Ödülü’nü kazanan ilk eğitim kurumu konumunda.

15) Çocuk Gezegeni Anaokulu

Öğrencinin tamamen merkezde olduğu, dil eğitiminde günlük ihtiyaçları karşılayan bir metod benimseyen Çocuk Gezegeni Anaokulu, çocukların yabancı dil ile psiko-motor, sosyal ve bilişsel zekalarının da gelişmesini amaçlıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar